Nowa umowa handlowa UE z Irlandią Północną

Nowa umowa handlowa UE z Irlandią Północną

 

Branża transportowa przyjęła z zadowoleniem nową umowę zawartą między Wielką Brytanią a UE dotyczącą towarów przewożonych do Irlandii Północnej – tak zwaną Windsor Framework.

Nowa umowa, reformująca kontrowersyjny protokół, ma położyć kres kontrolom i biurokracji na towarach przeznaczonych dla NI.

Towary te będą przemieszczane 'zielonym pasem' z oddzielnym 'czerwonym pasem' dla towarów przewożonych do UE, które będą podlegać normalnym kontrolom.

Oznacza to również, że towary przewożone z NI do Wielkiej Brytanii nie będą podlegały zgłoszeniom wywozowym, a obecne zakazy wwozu niektórych produktów do NI zostaną zniesione.

Nichola Mallon - szefowa ds. handlu i polityki w Logistics UK powiedziała, że ten krok jest „pozytywną wiadomością”, a grupa biznesowa zagłębia się teraz w szczegóły:

Logistics UK pozostaje na czele dyskusji dotyczących protokołu NI, regularnie spotykając się z wyższych rangą polityków i przedstawicieli UE. Podczas tych dyskusji firma Logistics UK konsekwentnie podkreślała znaczenie uzgodnionego, trwałego porozumienia między Wielką Brytanią a UE w sprawie protokołu NI w odniesieniu do zapewnienia stabilności i przewidywalności, których potrzebują firmy.

SMMT również z zadowoleniem przyjął umowę, ale tylko „jeśli pozwoli na usprawniony przepływ towarów, w tym pojazdów i części samochodowych”.

Mike Hawes - SMMT CE dodał:

Musimy teraz wykorzystać ten moment, aby odblokować wszystkie elementy TCA i zmaksymalizować potencjał umowy, aby przynieść korzyści zarówno brytyjskiemu, jak i szerszemu europejskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu.

Windsor Framework jest teraz przedmiotem kontroli największej partii związkowej NI, DUP, która wciąż może odrzucić umowę.

Przedstawiciel ParcelHero powiedział, że wszelkie dalsze opóźnienia w zatwierdzeniu umowy zagrażają gospodarce Wielkiej Brytanii i osłabiają szanse na kolejne umowy UE po Brexicie:

Ta umowa w zasadzie oznacza, że brytyjskie towary przeznaczone do Irlandii Północnej przejdą przez 'zielony pas', bez zbędnych kontroli i formalności , podczas gdy produkty przeznaczone dla Republiki Irlandii zostaną dokładniej zbadane na 'czerwonym pasie'.

– powiedział David Jinks, szef działu badań konsumenckich ParcelHero.

Wydaje się to wyjątkowo sensownym rozwiązaniem. Obawiamy się jednak, że umowa między Wielką Brytanią a UE może nadal zakończyć się fiaskiem, przez co brytyjskie firmy nadal nie będą mogły podpisać kampanii sprzedaży w Irlandii Północnej w 2023 roku.

Premier Rishi Sunak musi teraz zawrzeć umowę z tymi brexitowcami w jego rządzie, którzy ideologicznie sprzeciwiają się jakiejkolwiek dalszej roli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i DUP, która sprzeciwia się wszelkim porozumieniom nakładającym ograniczenia między Wielką Brytanią a Irlandią Północną.

Jinks dodał:

Nadszedł czas, aby politycy odłożyli na bok ideologię na rzecz ożywienia handlu.

Utrzymująca się niepewność i biurokracja powodują ogromne problemy dla sprzedawców detalicznych, którzy po prostu chcą kontynuować handel w tej ważnej części rynku brytyjskiego, oraz dla eksporterów, którzy mają nadzieję na szersze reformy handlowe między Wielką Brytanią a UE.

Kierowcy HGV UK