Nagonka na nieubezpieczone samochody - tysiące kierowców złapanych na prowadzeniu pojazdu bez ubezpieczenia

Nagonka na nieubezpieczone samochody - tysiące kierowców złapanych na prowadzeniu pojazdu bez ubezpieczenia

TYSIĄCE pojazdów w Wielkiej Brytanii zostało skonfiskowanych z powodu jazdy bez ważnego ubezpieczenia.

Dane opublikowane przez Freedom of Information ujawniają, że na północy i północnym wschodzie kraju policja skonfiskowała 2.294 auta.
W Wielkiej Brytanii policjanci mają prawo do odholowania i przetrzymywania samochodów do czasu dostarczenia odpowiednich, ważnych dokumentów. Jeśli nie ma wystarczającego dowodu ubezpieczenia, może być również podjęte postępowanie kryminalne.


Oprócz przejętej liczby samochodów, doszło także do zarejestrowania dodatkowych 4.509 wykroczeń związanych z ubezpieczeniami.
Neil Greig, policjant i dyrektor IAM Roadsmart (dawniej Institute of Adavnced Motorists) powiedział: "Liczby te powinny spadać, ponieważ coraz trudniej jest ignorować prawo przy połączonych bazach danych. Utrudniają to też policyjne kamery przy drodze, ale odsetek aut bez ubezpieczeń wciąż jest wysoki. Jest to przestępstwo, a ludzie tak postępujący wiedzą co robią."


„Dawno minęły czasy, kiedy ludzie mogli czegoś nie wiedzieć. Jeśli ktoś to robi, robi to celowo.”
Liam Kerr poseł i minister sprawiedliwości w gabinecie cieni powiedział, że liczby te powinny stanowić ostrzeżenie dla kierowców.


Powiedział: "Prowadzenie pojazdu bez ubezpieczenia jest poważnym wykroczeniem. Powoduje także zwiększenie kosztów ubezpieczenia dla obywateli przestrzegających prawa".
Neil Morrison, inspektor policji drogowej powiedział: „Każdy nieubezpieczony pojazd usunięty z drogi to krok do uczynienia naszych miast i ulic bezpieczniejszymi.”
„Każde zatrzymanie takiego auta to silne przesłanie dla tych, którzy decydują się prowadzić bez ubezpieczenia, że nie są ponad prawem i że sprawiedliwość ich dosięgnie. Unikanie ubezpieczenie pojazdu jest moralnie złe. Ma także szerszy wpływ na społeczeństwo, zwiększając składki ubezpieczeniowe dla wszystkich.”


"Ten rodzaj nieodpowiedzialnego zachowania nie będzie tolerowany, a funkcjonariusze na północnym wschodzie kraju będą nadal prowadzić proaktywne, ukierunkowane operacje, aby usunąć tych przestępców z naszych dróg."

źródło: express.co.uk
Kierowcy HGV UK