Co się stanie, jeśli nie zapłacisz za ULEZ

Co się stanie, jeśli nie zapłacisz za ULEZ

 

29 sierpnia 2023 r. Strefa Ultra Niskiej Emisji (ULEZ) została rozszerzona o wszystkie londyńskie dzielnice, aby poprawić jakość powietrza w mieście.

Strefa ULEZ obowiązuje już od wielu lat, począwszy od 2019 r., na tym samym obszarze centrum Londynu, co opłata Congestion Charge.

Stało się to pomimo szeregu wyzwań prawnych, protestów i sprzeciwów ze strony samorządów i kierowców. Teraz wielu niezadowolonych kierowców zastanawia się, co by się stało, gdyby po prostu odmówili zapłaty.

Wjazd do strefy ULEZ samochodem niespełniającym wymagań kosztuje 12,50 GBP dziennie, a opłata musi zostać uiszczona do północy trzeciego dnia po podróży lub do 90 dni wcześniej.

Możesz płacić online za pośrednictwem strony internetowej TfL, ale jeśli zdecydujesz się tego nie robić, możesz spodziewać się mandatu karnego (PCN).

Opłata karna za niezapłacenie opłaty ULEZ wyniesie 180 GBP za dowolny pojazd, ale jeśli zostanie uiszczona w ciągu 14 dni, zostanie zmniejszona do 90 GBP. Jeśli zdecydujesz się to zignorować i nadal nie uiszczać tej opłaty, następnym krokiem będzie wydanie Certifikatu obciążenia, który zwiększy pełną płatność pierwotnej kwoty kary o 50%, co oznacza, że będziesz winien 270 GBP. Masz 14 dni na zapłacenie tej kwoty.

Jeżeli Certyfikat Obciążenia nie zostanie zapłacony, TfL może wydać nakaz odzyskania należności, co oznacza, że złoży wniosek o zarejestrowanie zaległej płatności jako niespłaconego długu w Centrum ds. egzekwowania przepisów ruchu drogowego.

 

Spowoduje to zwiększenie już należnej opłaty karnej o kwotę związaną z rejestracją długu. Na uiszczenie tej kwoty masz 21 dni od daty wykonania usługi.

Jeśli wszystkie te opłaty i wezwania zostaną zignorowane i niezapłacone, wówczas przejdziemy do ostatniego etapu procesu zadłużeniowego, w którym zostanie wezwany komornik.

Otrzymasz nakaz egzekucji, za który również możesz zostać obciążony opłatą. Oznacza to oczywiście, że komornicy zawitają do Twoich drzwi. Komornicy mają prawo zająć Twój samochód.

Biorąc wszystko pod uwagę, prawdopodobnie najlepiej będzie zapłacić 12,50 GBP od razu.

Kierowcy HGV UK