Rząd po raz piąty opóźnia kontrolę importu po Brexicie

Rząd po raz piąty opóźnia kontrolę importu po Brexicie

 

Rząd Wielkiej Brytanii po raz piąty opóźni pełne kontrole importu towarów z Unii Europejskiej po brexicie, przesuwając datę rozpoczęcia o kolejne trzy miesiące, do stycznia 2024 r.

Ostateczny termin wprowadzenia tych kontroli granicznych wyznaczono na 31 października br. jednak 29 sierpnia rząd ogłosił, że w ramach etapowego wprowadzania zmian, termin został przesunięty na 31 stycznia przyszłego roku.

RHA z zadowoleniem przyjęło to ostatnie opóźnienie jako okazję dla przejść granicznych, agencji rządowych, importerów i eksporterów do przygotowania się na nowe systemy i nalega, aby rząd współpracował z portami zarówno w kraju, jak i za granicą w celu uruchomienia infrastruktury umożliwiającej zarządzanie nowym systemem granicznym.

 

Logistics UK natomiast kwestionuje, czy rząd jest w stanie dotrzymać najnowszego terminu i ostrzegając, że firmy logistyczne tracą wiarę w zdolność rządu do zapewnienia wykonalnych kontroli granicznych związanych z Brexitem.

Podczas gdy UE natychmiast wprowadziła kontrole i formalności dotyczące towarów przemieszczanych z Wielkiej Brytanii do UE, po wyjściu Wielkiej Brytanii z jednolitego rynku w styczniu 2021 r., rząd Wielkiej Brytanii kilkakrotnie opóźniał pełne wdrożenie kontroli granicznych ze względu na obawy dotyczące opóźnień oraz koszty wynikające z dodatkowej biurokracji związanej z brexitem.

Etapowe wprowadzanie zmian, opisane w rządowym raporcie dotyczącym docelowego modelu operacyjnego dotyczącego granicy, rozpocznie się 31 stycznia 2024 r.

W tym dniu wprowadzone zostanie świadectwo zdrowia w imporcie z UE produktów zwierzęcych, roślin, produktów roślinnych średniego ryzyka oraz żywności ipaszy wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt, a także zniesione zostaną wymogi przedzgłoszeniowe w przypadku produktów roślinnych i roślinnych niskiego ryzyka z UE.

30 kwietnia 2024 r. zostaną wprowadzone kontrole identyfikacyjne i fizyczne dotyczące dokumentów i kontroli bezpośredniej w odniesieniu do produktów zwierzęcych, roślin, produktów roślinnych oraz żywności i paszy niepochodzącej od zwierząt wysokiego ryzyka pochodzącej z UE.

Następnie 31 października 2024 r. wejdą w życie deklaracje bezpieczeństwa i ochrony dotyczące importu do Wielkiej Brytanii z UE lub innego miejsca wraz ze ograniczonym zbiorem danych dotyczących importu.

W raporcie wskazano, że opóźnienie wynika z rosnących obaw związanych z wpływem nowych kontroli granicznych, szczególnie na łańcuchy dostaw, oraz koniecznością zapewnienia przedsiębiorstwom więcej czasu na przygotowanie.

Wskazuje na informacje zwrotne od zainteresowanych stron, które jako główną przyczynę dalszych opóźnień podkreślają „nową złożoność i koszty, które zostałyby wprowadzone do łańcucha dostaw”.

Dodaje: „W szczególności przedsiębiorstwa podkreśliły, że ich łańcuchy dostaw będą potrzebować czasu na dostosowanie się do nowych kontroli. Było to szczególnie ważne w odniesieniu do wymogu posiadania świadectwa zdrowia, który będzie wymagał podjęcia działań przez dostawców z UE.

W odpowiedzi na tę zapowiedź Nichola Mallon, szefowa ds. handlu i polityki zdecentralizowanej Logistics UK, wyraziła wątpliwość, czy rząd będzie gotowy przed ostatecznym terminem 31 stycznia.

Powiedziała: „Czy trzy miesiące wystarczą, aby rząd przedstawił niezbędne szczegóły techniczne i wytyczne, których firmy będą musiały zmienić procesy i dostosować się do zmian określonych w nowych ustaleniach handlowych?

Logistics UK dokładnie analizuje ostateczny model, aby sprawdzić, czy uwzględnia on obawy wyrażone przez naszych członków i zawiera poziom szczegółów operacyjnych oraz zapewnienia, że oni i ich dostawcy z UE muszą wprowadzić zmiany wymagane w tym terminie.

Przy tak wielu wymogach i tak krótkim czasie konieczne jest, aby przedsiębiorstwa logistyczne otrzymały w pierwotnym planie wszystkie potrzebne szczegóły.

Rząd musi zapewnić przedsiębiorstwom pewność co do wszystkich szczegółów nowego modelu operacyjnego granic oraz wykonalnego harmonogramu, który zapewni wystarczającą ilość czasu na planowanie i wdrożenie osobom odpowiedzialnym za brytyjski łańcuch dostaw.

Po tak długim czasie i tylu opóźnieniach przedsiębiorstwa logistyczne tracą wiarę w zdolność rządu do zapewnienia wykonalnych rozwiązań umożliwiających wdrożenie nowych ustaleń handlowych. Nasi członkowie potrzebują wszystkich szczegółów dotyczących funkcjonowania ustaleń granicznych i czasu na wdrożenie zmian – jeśli nie, brak pewności naraża brytyjski łańcuch dostaw na ryzyko”.

Kierowcy HGV UK