Najważniejsze informacje dla przewoźników i eksporterów w związku z kontrolami SPS

Najważniejsze informacje dla przewoźników i eksporterów w związku z kontrolami SPS

 

W ciągu około 4 miesięcy Wielka Brytania rozpocznie wprowadzanie kontroli sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) na żywe zwierzęta lub produkty pochodzenia zwierzęcego z państw UE i EFTA przybywające do Wielkiej Brytanii.

Chociaż takie kontrole były w przeszłości opóźniane, mają się odbyć i muszą być uwzględniane przez eksporterów i firmy logistyczne. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z nowymi przepisami, poniżej znajduje się podsumowanie kluczowych zmian, które zostały przekazane przez CustomsLink.

Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest konieczność określenia kategorii ryzyka modelu operacyjnego docelowego (TOM) dla transportowanego towaru, a następnie przestrzeganie zasad sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) dla tej kategorii.

Jak wyjaśnia CustomsLink, TOM klasyfikuje żywe zwierzęta, produkty zarodkowe, produkty pochodzenia zwierzęcego (POAO) i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ABP) jako wysokiego ryzyka, średniego ryzyka lub niskiego ryzyka. Każda kategoria ma inne wymagania.

Kategorie ryzyka TOM można określić za pomocą dwóch dokumentów: tabele podsumowujące kategorie ryzyka TOM oraz lista kategorii ryzyka TOM z kodami towarów.

Produkty kompozytowe z państw UE i EFTA będą albo w niskiej kategorii ryzyka TOM, albo zwolnione z kontroli importu.

Jeśli Twoja przesyłka znajduje się w kategorii niskiego ryzyka TOM, użyj systemu importu produktów, zwierząt, żywności i pasz (IPAFFS), aby powiadomić władze. Nie jest wymagane żadne świadectwo zdrowia eksportowego.

Jednakże w przypadku kategorii ryzyka TOM średniego i wysokiego wymagane jest więcej. Świadectwo zdrowia eksportowego powinno zostać wydane przez właściwy organ w kraju pochodzenia, jeśli jest to konieczne.

Ponadto towary przewożone w kategorii wysokiego ryzyka TOM są już poddawane fizycznym kontrolom importowym, które będą kontynuowane. Dotyczy to grupy TOM Medium Risk od 31 stycznia 2024 r.

Jeśli firma eksportująca Twoje towary nie wydała świadectwa zdrowia eksportowego, możesz potrzebować licencji lub zezwolenia na import. CustomsLink zaleca skontaktowanie się z zespołem ds. Importu Zwierząt Agencji Zdrowia Zwierząt i Roślin (APHA) w celu uzyskania pomocy.

Zaleca się również regularne przeglądanie kategorii ryzyka TOM, które mogą ulec zmianie w przyszłości. Kategorie ryzyka TOM dla produktów z krajów spoza UE zostaną opublikowane tego lata. Tymczasem kategorie ryzyka TOM dotyczące roślin i produktów roślinnych będą dostępne za pośrednictwem Portalu Informacyjnego o Zdrowiu Roślin w Wielkiej Brytanii.

CustomsLink dodaje, że zawsze warto sprawdzić, czy Twoje produkty wymagają systemu IPAFFS, ponieważ istnieją towary, takie jak np. używane ciągniki i sprzęt leśny, które nie są oczywiste a podlegają systemowi importu produktów, zwierząt, żywności i pasz.

Kierowcy HGV UK