Co zrobić, jeśli zgubisz, uszkodzisz, zostanie skradziona lub nieprawidłowo działa Twoja karta kierowcy?

Co zrobić, jeśli zgubisz, uszkodzisz, zostanie skradziona lub nieprawidłowo działa Twoja karta kierowcy?

 

Karta kierowcy jest kartą do tachografu – dokumentem imiennym, który pozwala na identyfikację kierowcy oraz gromadzenie danych dotyczących podejmowanych przez niego czynności i aktywności.

Jeśli zgubisz, uszkodzisz lub Twoja karta nie działa, należy to natychmiast zgłosić to do DVLA i złożyć wniosek o wymianę karty w ciągu 7 dni.

Formularz DVLA D777B należy złożyć w celu:

  • Zmiany nazwiska lub adresu na karcie do tachografu cyfrowego.
  • Odnowienia karty do tachografu po jej wygaśnięciu (w ciągu 90 dni).
  • Wymiany karty tachografu, jeśli ją zgubisz, zostanie uszkodzona lub skradziona.

Uwaga: W przypadku ubiegania się o wymianę karty do tachografu należy również zwrócić starą kartę do DVLA.

Formularz można zamówić pocztą. Zadzwoń pod numer kontaktowy DVLA, aby zgłosić zagubienie, kradzież lub uszkodzenie karty:

DVLA

Telefon: 0300 790 6109

Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 19:00

Soboty: od 8:00 do 14:00

Faks: 01792 783 525

Sprawdź opłaty za połączenia 0300.

Uwaga: Jeśli w Twoich danych nie nastąpiły żadne zmiany, możesz również poprosić o wymianę karty do tachografu przez telefon.

Jazda bez karty digi tacho jest dozwolona w Angli tylko wtedy, gdy zostanie ona zgubiona, uszkodzona, skradziona lub działa nieprawidłowo. W takich okolicznościach możesz jeździć do piętnastu dni kalendarzowych bez karty kierowcy.

Wyjątkiem są sytuacje, w których powrót pojazdu na teren zakładu trwa dłużej. Może być konieczne udowodnienie tego.

Jako kierowca musisz zachować wydruki VU, jeśli czekasz na wymianę karty i pracujesz jeżdżąc. Wydruki muszą mieć również datę, podpis oraz imię i nazwisko na odwrocie.

Powinieneś je przechowywać na wypadek, gdybyś musiał użyć ich jako dowodu. Na przykład, jeśli zostaniesz zatrzymany i skontrolowany przez funkcjonariuszy DVLA lub policję.

Z reguły DVLA wydaje nowe karty kierowcy w ciągu pięciu dni roboczych po otrzymaniu wniosku.

Jeśli Twoja karta straciła ważność, nie możesz prowadzić do puki nie otrzymasz nowej karty.

Nie możesz również posiadać więcej niż jednej karty na raz. Musisz więc zwrócić starą, nawet jeśli znajdziesz oryginał w późniejszym czasie. W takim przypadku należy wysłać list do DVLA z wyjaśnieniem dotyczącym zwracanej karty.

Kierowcy HGV UK