Transport drogowy w USA stracił w kwietniu 88 000 miejsc pracy

Transport drogowy w USA stracił w kwietniu 88 000 miejsc pracy

W Stanach Zjednoczonych ponad 88 000 miejsc pracy zniknęło w sektorze transportu ciężarowego w kwietniu, co stanowi spadek o 5,8% w porównaniu z marcem.

Jest to najbardziej gwałtowny spadek w historii i stanowi część rekordowej redukcji 20,5 miliona miejsc pracy w całym kraju, a stopa bezrobocia w kraju wzrosła do 14,7% .

 

Według raportu Bureau of Labor Statistics z 8 maja, w transporcie ciężarówek zredukowano 88 300 miejsc pracy, co oznacza spadek o 6,2% od ostatniego roku, ponieważ cała gospodarka cierpi z powodu blokady pandemicznej COVID-19 i nakazu pozostania w domu.

 

We wstępnych spostrzeżeniach Avery Vise - wiceprezes ds. transportu w FTR zauważył, że pracę stracili nie tylko kierowcy „choć na pewno stanowią dużą część, biorąc pod uwagę, że około 60% miejsc pracy w sektorze transportu drogowego to kierowcy”.

 

Vise powiedział, że od kiedy w 1990 r. amerykański rząd zaczął przekazywać dane o zatrudnieniu w transporcie ciężarówek, największy spadek liczby miejsc pracy w transporcie drogowym miał miejsce w kwietniu 1994 r z powodu strajku Teamsters przeciwko 22 firmom transportowym. Zredukowano wtedy 49 700 stanowisk pracy i odnotowano spadek o 4,2% .

 

Oprócz tej skrajnej sytuacji, kolejny większy spadek o 1,9% odnotowano w styczniu 2009 r., gdy zredukowano 26 000 miejsc pracy”

 

Powiedział - „Jest to bardzo zaskakująca sytuacja, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze w lutym przemysł był tylko o 0,5% niżej od najwyższej w historii liczby pracowników w lipcu ubiegłego roku”.

 

Vise powiedział, że w ciągu zaledwie jednego miesiąca transport samochodowy stracił większy procent siły roboczej niż w ciągu pięciu najgorszych miesięcy Wielkiej Recesji. Zauważył również, że statystyki nie mówią nam, co się dzieje z dzierżawionymi i niezależnymi operatorami właścicielami. „Wiemy, że znaczna ich część ma przestój, ale to niekoniecznie oznacza, że zamknęli interes” - powiedziała Vise.

 

Oprócz programu ochrony wypłat i innej pomocy rządowej wielu wierzycieli odkłada zobowiązania krótkoterminowe. Ponadto liczby te nie obejmują prywatnych flot, a jedynie firmy zajmujące się przewozem towarów w celu uzyskania rekompensaty.

 

Tymczasem kurierzy i lokalni dostawcy jak dotąd dobrze sobie radzą. Segment formalnie znany jako kurierzy i posłańcy stworzył w kwietniu dodatkowo 1800 miejsc pracy, co czyni go przemysłem z drugim najsilniejszym wzrostem liczby miejsc pracy w kwietniu. Tylko siedem „branż” odnotowało wzrost zatrudnienia, a dwie z nich to rząd Stanów Zjednoczonych i amerykańska poczta. „Niewielki wzrost zatrudnienia jest równoznaczny z leżącą u podstaw dynamiką rodzin zamawiających towary przez internet, które zazwyczaj kupiliby w sklepach stacjonarnych” zauważył Vise. Jednak zatrudnienie w magazynach zmniejszyło się w kwietniu o ponad 74 000 miejsca pracy, co stanowi spadek o 6,1%.

 

„Przypadek magazynów jest interesujący, ponieważ jest to jedna z niewielu branży, które odnotowały znaczny wzrost liczby miejsc pracy w marcu”, zauważyła Vise.

 

„We wczesnych stadiach kryzysu COVID-19 prawdopodobnie nastąpił większy popyt ze względu na wyczerpywanie się i uzupełnianie zapasów produktów żywnościowych i papierniczych. Jednak od końca marca sektor również boryka się z problemami.

Mogło się wydawać, że ten sektor lepiej sobie poradzi w związku z popytem zakupów internetowych, ale chociaż handel elektroniczny prawdopodobnie znacznie się rozwinął w ciągu ostatnich kilku miesięcy, nie może zrównoważyć szerszego załamania gospodarczego, ponieważ ponad 30 milionów ludzi złożyło wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. ”

Kierowcy HGV UK