Tachograf - Manual Entry

Tachograf - Manual Entry

Manual entry czyli zapis manualny/ręczny na karcie kierowcy czynności które robił kierowca gdy jego karta nie była w tachografie.

Na filmiku mamy podany przykład wykonania takiego zapisu gdy wróciliśmy do pracy po dziennym odpoczynku.

Czynności jakie możemy zapisać to:

  • przerwa/rest 
  • dyspozycja/ poa
  • inna praca/ other work

W niektórych tachografach można też wpisać znak zapytania (?), Używamy go np. gdy otrzymaliśmy nową kartę do tachografu i wszystkie czynności wykonywane do tej pory są zapisane na starej karcie a my wkładamy nową i okres do momentu włożenia karty opisujemy znakiem zapytania. Tachograf użyje również znaku ? do opisania okresu od ostatniego wyjęcia karty do ponownego włożenia gdy zostanie przekroczony czas oczekiwania na wpisanie "manual entry".

Nie możemy natomiast zapisać manualnie jazdy, zapis ten może zrobić wyłącznie tachograf gdy karta jest w środku.

Tachograf VDO (Siemens)

Kierowcy HGV UK