Kółka, romby, trójkąty i kwadraty

Kółka, romby, trójkąty i kwadraty

Czy kiedyś zastanawiałeś się co oznaczają te trójkąty lub kwadraty na znakach?

Gdy w sytuacji awaryjnej odcinek autostrady musi zostać zamknięty, symbole na znakach drogowych wyznaczają trasę objazdów awaryjnych.

Za pomocą tych znaków i bez znajomości okolicy kierowca może znaleźć alternatywną drogę by wrócić na autostradę na następnym wjeździe.

Objazdy są gotowe do użycia niemal od razu, a na terenie całego kraju istnieją przemyślane i zaplanowane trasy objazdowe pozwalające na zamknięcie absolutnie dowolnego odcinka autostrady.

Awaryjne trasy objazdowe są oznakowane czarnymi symbolami na żółtym polu.

Do tego celu używane są cztery kształty: kwadrat, trójkąt, koło i romb. Każdy z nich może być wypełniony lub nie, co daje w sumie osiem różnych symboli.

Symbole zwykle umieszczane są na stałe na znakach drogowych w pobliżu zjazdów i na drogach w pobliżu lub wzdłuż linii autostrad.

Czasem stosowanych jest kilka różnych symboli na raz, ponieważ w niektórych miejscach może być konieczne użycie więcej niż jednej trasy objazdowej. Może to być spowodowane na przykład niskimi wiaduktami lub trasami prowadzącymi do innych autostrad, jeśli zamknięcie było na przykład w pobliżu głównego skrzyżowania.

Jeśli autostrada jest zamknięta - powiedzmy z powodu wypadku - wówczas policja i funkcjonariusze drogowi zamkną drogę na poprzednim zjeździe i zmuszą pojazdy do zjechania z autostrady. Każdy zjazd z autostrady jest wyposażony w znak spustowy, który jest zwykle zakryty i zostaje odsłonięty, gdy objazd staje się aktywny. Nakazuje kierowcom podążanie za określonym symbolem w celu ponownego zjazdu na autostradę na następnym wjeździe.

Każdy objazd będzie prowadzić ruch do następnego węzła autostradowego, gdzie będzie można ponownie dołączyć się do autostrady. Wiele punktów ponownego wjazdu ma kolejny składany znak, który wskaże drogę kolejnego objazdu, jeśli autostrada nie jest w tym miejscu otwarta. W ten sposób trasy awaryjne można łączyć ze sobą w łańcuchy, tworząc dłuższe objazdy, jeśli autostrada jest zamknięta dla więcej niż jednego zjazdu.

Trasy objazdów są starannie dobierane tak, aby przebiegały po drogach o odpowiednim standardzie i szerokości, aby mogły obsługiwać cały ruch autostradowy, dlatego zwykle przebiegają po drogach typu A, aby ominąć niskie wiadukty lub inne przeszkody.

Gdzie znajdziemy te symbole?

W normalnych okolicznościach awaryjne trasy objazdowe będą wyglądać następująco:

-Złożone znaki w pobliżu zjazdów z autostrady;

-Czarne symbole na żółtym tle na znakach drogowych w pobliżu autostrad.

Gdy autostrada zostanie zamknięta, zobaczysz:

-Policję lub funkcjonariuszy drogowych kierujący ruchem na poboczu.

-Żółty znak przed zamkniętym odcinkiem drogi, nakazujący podążanie za określonym symbolem

-Znaki drogowe będą używać tego symbolu do wskazywania trasy, którą należy podążać.

-Symbole skończą się w miejscu, w którym powrócisz na swoją pierwotną trasę.

System awaryjnych tras objazdowych w Anglii został poddany pewnym inwestycjom i odnowieniu w 2010 i 2011 r. Symbole są teraz znacznie bardziej widoczne niż wcześniej, trasy objazdowe są coraz częściej ogłaszane w komunikatach o ruchu drogowym, gdy autostrada jest zamknięta. Komunikaty drogowe w radiu również powiadomią nas o objazdach, na przykład żeby podążać za wypełnionym kółkiem lub pustym rombem.

Kierowcy HGV UK