Regulamin komentowania w serwisie kierowcyhgv.uk

§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

Regulamin - niniejszy "Regulamin komentowania w serwisie kierowcyhgv.uk";

Firma KIEROWCY HGV UK LTD, zarejestrowana przez Jacka Chyrę z siedzibą: 6 Phil Collins Way, Old Arley, CV78PZ w Wielkiej Brytanii.

Serwis internetowy kierowcyhgv.uk umożliwiający komentowanie oraz publikowanie treści.

§ 2

 1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestniczenia w forum wymiany komentarzy w serwisie kierowcyhgv.uk poprzez wymianę informacji, komentarzy i opinii.
 2. Dostęp do serwisu kierowcyhgv.uk oraz do komentarzy pod artykułami zamieszanymi w serwisie kierowcyhgv.uk posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci teleinformatycznej.
 3. Żaden użytkownik nie może identyfikować się z wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarny, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego użytkownika.
 4. Serwis kierowcyhgv.uk umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Kierowcyhgv.uk. nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach kierowcyhgv.uk treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w serwisie kierowcyhgv.uk treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety.
 6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie:
  1. przekazów reklamowych
  2. wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
 7. Umieszczanie na stronach serwisu kierowcyhgv.uk przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie przez uprawnionych przez KIEROWCY HGV UK LTD użytkowników, na określonych stronach serwisu.
 8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wpisów nie posiadających treści.
 9. KIEROWCY HGV UK LTD - kierowcyhgv.uk zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie kierowcyhgv.uk w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
 10. Osoby zamieszczające wypowiedzi w serwisie kierowcyhgv.uk rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 11. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin administracja serwisu kierowcyhgv.uk ma prawo blokować dostęp do komentarzy.
 12. Komentujący w serwisie kierowcyhgv.uk wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez  w wybranej przez KIEROWCY HGV UK LTD - kierowcyhgv.uk  formie.
 13. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu kierowcyhgv.uk, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub listownie na adres: 6 Phil Collins Way, Old Arley, CV78PZ, Wielka Brytania.
 14. KIEROWCY HGV UK LTD - kierowcyhgv.uk będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 15. KIEROWCY HGV UK LTD - kierowcyhgv.uk zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: kierowcyhgv.uk
 16. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://KIEROWCY HGV UK LTD - kierowcyhgv.uk/zasady-komentowania/ i zapoznawania się z nimi. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu kierowcyhgv.uk po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie, w zakresie jakim dopuszczone jest to przez obowiązujące przepisy, z wyrażeniem dla nich akceptacji.

Regulamin obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2018.

Kierowcy HGV UK