Plany bezumownego Brexitu nie utrzymają płynności handlu, mówi Stowarzyszenie transportu towarowego

Plany bezumownego Brexitu nie utrzymają płynności handlu, mówi Stowarzyszenie transportu towarowego

Niedawno wydane plany awaryjne Unii Europejskiej na wypadek bezumownego Brexitu nie zmniejszają obaw branży logistycznej w Wielkiej Brytanii, jak twierdzi Stowarzyszenie transportu towarowego (Freight Transport Association - FTA).

Plany zapewniają jedynie ograniczone ułatwienia potwierdzające, że opuszczenie UE bez zawartej umowy będzie miało poważne konsekwencje dla logistyki, a w konsekwencji dla zintegrowanych sieci dostaw i gospodarek UE i Wielkiej Brytanii.

Pauline Bastidon, szefowa FTA ds. Polityki Europejskiej i Brexit skomentowała: "Bardzo ograniczone unijne plany awaryjne nie pozwolą na swobodny przepływ handlu między Wielką Brytanią a UE, potwierdzając oczekiwania związane z opóźnieniami na granicach, zakłóceniami sieci dostaw, znaczną dodatkową biurokracją zarówno dla handlowców i operatorów, jak i ograniczeniami w transporcie. Podczas gdy pozostałe 27 krajów członkowskich UE podejmuje działania mające na celu przyspieszenie planowania awaryjnego na wypadek bezumownego Brexitu, ich propozycje nie odpowiadają temu, co byłoby konieczne, aby nasza branża mogła utrzymać nienaruszony łańcuch dostaw i prowadzić handel.”

"Propozycje dotyczące transportu lotniczego i drogowego, za którymi FTA nieustępliwie prowadziło kampanię w Brukseli i innych stolicach europejskich mają charakter tymczasowy i mogą zostać w dowolnym momencie odwołane przez Komisję Europejską. Państwa członkowskie mają zakaz negocjowania bardziej stałych umów z Wielką Brytanią lub wykraczania poza minimalne prawa przyznane w propozycji Komisji Europejskiej. Ponadto wnioski muszą zostać przyjęte przez Radę Europejską i Parlament Europejski, a zatem nie są czymś, na czym podmioty gospodarcze i handlowcy mogą polegać na tym etapie, istnieje bowiem ryzyko, że mogą zostać odrzucone przez którąkolwiek z tych instytucji."

Bastidon kontynuuje: "Państwom członkowskim powiedziano po prostu, że będą one zobowiązane do egzekwowania pełnego reżimu celnego i regulacyjnego od pierwszego dnia Brexitu bez umowy. W perspektywie krótkoterminowej nie uwzględnia się potencjalnego "lekkiego podejścia" biorąc pod uwagę poziom gotowości infrastruktury na granicach (po obu stronach), przyjęcie takiego podejścia może być receptą na katastrofę.

"Ponadto zakres wniosków jest bardzo ograniczony: uwzględnione zostaną tylko połączenia transportowe z Wielkiej Brytanii do UE i z UE do Wielkiej Brytanii, a operatorzy zarejestrowani w UK będą mogli dokonywać międzynarodowych dostaw wewnątrz UE tylko, jeśli posiadają zezwolenie ECMT, a liczba tych, które zostaną przydzielone brytyjskim przewoźnikom pokryłaby jedynie niewielki ułamek potrzeb przemysłu. Kabotaż będzie skutecznie zabroniony co oznacza, że operatorzy z Irlandii Północnej nie będą mogli uzyskać dostępu do krajowego irlandzkiego rynku przewozów towarowych i vice versa."

Bastidon podsumowuje: "Logistyka jest bijącym sercem gospodarki, na której opiera się większość firm, w tym zakłady produkcyjne, szpitale i sklepy. Branża jest gotowa do działania, ale potrzebuje jasnych wskazówek i przyjaznego środowiska z wystarczającą ilością czasu na dostosowanie się i odpowiednią infrastrukturą."

Sprawna logistyka ma kluczowe znaczenie dla utrzymania handlu w Wielkiej Brytanii, bezpośrednio wpływając na ponad siedem milionów osób zatrudnionych przy produkcji, sprzedaży i transporcie towarów. Dzięki Brexitowi, nowym technologiom i innym siłom zakłócającym, które zmieniają sposób, w jaki towary przemieszczają się przez granice, logistyka nigdy nie była ważniejsza dla Wielkiej Brytanii. FTA przemawia do rządu jednym głosem w imieniu całego sektora, z członkami z branży transportu drogowego, kolejowego, morskiego i powietrznego, a także z nabywcami usług przewozowych, takich jak sprzedawcy i producenci.

źródło: ukhaulier.co.uk
Kierowcy HGV UK