reklama

BIRMINGHAM WPROWADZA DZIENNĄ OPŁATĘ ZA CZYSTĄ STREFĘ POWIETRZA

BIRMINGHAM WPROWADZA DZIENNĄ OPŁATĘ ZA CZYSTĄ STREFĘ POWIETRZA

Ciężarówki inne niż z Euro 6 będą obciążane dzienną opłatą w wysokości £50 za wjechanie do Strefy Czystego Powietrza Birmingham (CAZ), co zatwierdził 11 grudnia urząd miasta.

reklama

Początkowo rada zastanawiała się nad tym, aby wprowadzić opłatę za wszystkie inne pojazdy ciężarowe w wysokości do 100 funtów dziennie za wjazd do strefy, która obejmuje wszystkie drogi w obwodnicy A4540 Middleway, ale jednak zdecydowano o niższej opłacie. Zgodnie z propozycjami, ciężarówki nie spełniające wymogów będą podlegać jednorazowej opłacie £50 za dzień, niezależnie od tego ile razy wjeżdżają do strefy.Ostatnia propozycja określa również środki łagodzące dla przewoźników, na których może wpłynąć wprowadzenie strefy CAZ w styczniu 2020 r.

reklama

Przewoźnicy zarejestrowani w CAZ będą przez rok zwolnieni z opłaty dla dwóch ciężarówek nie spełniających wymogów. Przewoźnicy zarejestrowani w rejonie Birmingham, którzy mają istniejące umowy finansowe po 2020 r. i którzy podróżują przez strefę, będą również mogli skorzystać z tej ulgi w pierwszym roku. Floty działające w regionie West Midlands mogą również ubiegać się o dofinansowanie w związku z modernizacją lub kosztem zakupu nowego pojazdu. Rada miasta poprosiła rząd o 68,7 milionów funtów na sfinansowanie programu, z czego 50,8 miliona funtów pokryje koszty działań łagodzących. Radca ds. Transportu w Birmingham, Waseem Zaffar, powiedział, że wniosek o dofinansowanie jest nienegocjowalny.

reklama

W ubiegłym miesiącu Rada miasta Leeds została poproszona o obniżenie swojej propozycji o 27 mln funtów na sfinansowanie działań łagodzących dla swojej strefy. Zaffar dodał, że rada miasta w pełni zdaje sobie sprawę, iż propozycje te będą miały wpływ na osoby i przedsiębiorstwa w całym mieście jak i na obszarze West Midlands, dlatego teraz nalegamy by rząd zapewnił środki niezbędne do wsparcia tych osób. Plan zostanie przedstawiony do zatwierdzenia jeszcze w tym miesiącu.

źródło: motortransport.co.uk
Kierowcy HGV UK

reklama