DVSA aktualizuje swój podręcznik MOT

DVSA aktualizuje swój podręcznik MOT

DVSA zaktualizowała swoją instrukcję przeglądową dla pojazdów ciężarowych i uwzględniła w niej zmiany wyjaśniające zasady dotyczące awaryjnych lampek kontrolnych (MIL) oraz emisji.

Zmiany zawierają:

-dodanie stosownej daty do badania lampek MIL;

-wyjaśnienie symbolu MIL używanego podczas przeprowadzania testu;

-wyjaśnienie badań emisji zanieczyszczeń, w których jest wyświetlana więcej niż jedna wartość.

Podręcznik dotyczy każdego, kto podchodzi do testów MoT i serwisowania pojazdów i jest dostępny na stronie internetowej DVSA.

Źródło: https://www.commercialmotor.com/

Kierowcy HGV UK 

Kierowcy HGV UK