Jak bezumowny Brexit wpłynie na prawo transportu drogowego

Jak bezumowny Brexit wpłynie na prawo transportu drogowego

Ponieważ Wielka Brytania i UE jeszcze nie osiągnęły porozumienia w sprawie stosunków handlowych po Brexicie, możliwość wyjścia bez umowy staje się coraz bardziej realna.

FTA (Freight Transport Association), jedyna grupa biznesowa reprezentująca całą logistykę, wzywa przywódców Wielkiej Brytanii i 27 państw członkowskich UE do pilnego znalezienia porozumienia w celu zapewnienia swobodnego granicznego przepływu towarów i usług po Brexicie. W sytuacji bezumownego wyjścia, rząd ogłaszając białą księgę oszczędnościową pozwolił trochę podejrzeć, jak będą wyglądały warunki handlowe i operacyjne.

Implikacje dla transportu drogowego są rozległe dla podróży w Wielkiej Brytanii i poza nią. Po pierwsze, wszyscy brytyjscy kierowcy będą musieli uzyskać międzynarodowe zezwolenie na prowadzenie pojazdu na kontynencie.

Jednak dla niektórych firm pozwolenia mogą być trudne do zdobycia, ponieważ będą dostępne tylko w około 2.500 z 11.500 brytyjskich urzędów pocztowych. Szacuje się, że w 2019 r. trzeba będzie wydać 7 milionów zezwoleń zarówno dla firm, jak i dla prywatnych użytkowników dróg.

Pozwolenia będą dostępne od 1 lutego 2019 r., co pozostawi operatorom tylko nieco ponad miesiąc na przygotowanie się. I chociaż wiele firm pozostaje na bieżąco z prawem dotyczącym transportu drogowego, wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy - edukacja i świadomość będą kluczem do udanego wdrożenia nowych wymogów w całym kraju.

Podczas gdy FTA chętnie przyjęła publikację omawiającą ewentualny bezumowny Brexit, gdyż dostarczała ona wielu zaległych wytycznych dla handlowców i firm logistycznych, to przemysł wciąż nie otrzymał odpowiedzi na kilka innych aspektów transportu drogowego. Brytyjski sektor logistyczny opiera się na szybkiej i łatwej podróży na kontynent - bez biurokracji i ograniczeń - aby dostarczać towary i usługi o wartości 274 mld funtów rocznie.

Jednak rząd nadal nie wyjaśnił, ile samochodów ciężarowych otrzyma pozwolenia na przekroczenie granicy. Wiemy, że Wielka Brytania będzie miała dostęp do 1224 zezwoleń, ale przez port w Dover przechodzi w dniach szczytu ponad 10.000 pojazdów towarowych, więc trzeba uzgodnić bardziej realistyczną liczbę.

Podczas gdy FTA z zadowoleniem przyjęło zapowiedź rządu, że będzie realizować umowy dwustronne w sprawie zezwoleń, to mimo wszystko będzie to nadal wiązało się z niepożądanymi obciążeniami administracyjnymi i kosztami, których brytyjscy przewoźnicy nie potrzebują.

James Hookham, zastępca dyrektora FTA

 

Źródło: commercialmotor

 

KierowcyHGV.uk


Kierowcy HGV UK