reklama

Czy wszystkie pojazdy ciężarowe powinny podlegać tym samym przepisom licencyjnym?

Czy wszystkie pojazdy ciężarowe powinny podlegać tym samym przepisom licencyjnym?

Minęło ponad 20 lat od wejścia w życie ustawy o przewozach towarów (licencjonowanie operatorów) z 1995 r. W tym czasie, z małymi wyjątkami operatorzy pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony wykorzystywanych pod wynajem, w działalności handlowej lub gospodarczej podlegali kontroli regulacyjnej określonej w ustawie z 1995.

reklama

W 2011 r. wprowadzono zmiany do ustawy, aby włączyć przepisy rozporządzenia UE 1071/2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. W związku z tym wprowadzono też zmiany dotyczące pojazdów o masie poniżej 3,5 tony ciągnących małą przyczepę.

Różnice między posiadaczami licencji

Ustawa z 1995 r. wprowadza róznice pomiędzy regulacją ograniczonych i standardowych posiadaczy licencji. Zarówno na początkowym etapie składania wniosków, jak i w trakcie obowiązywania licencji obowiązują różne wymagania dla różnych jej rodzajów.

Jedna ważna różnica dotyczy finansów. Zarówno wnioskodawcy jak i posiadacze licencji przewoźnika towarowego potrzebują odpowiednich środków gwarantujących bezpieczeństwo finansowe, ale wymagania co do poziomów zabezpieczeń finansowych różnią się znacznie.

Obecnie poziomy licencji ograniczonych wynoszą 3.100 funtów dla pierwszego pojazdu i 1.700 funtów dla każdego dodatkowego auta. Dla porównania u standardowych posiadaczy licencji jest to 7.950 funtów dla pierwszego pojazdu i 4.400 funtów dla każdego kolejnego auta. Rozbieżności wynikają z poziomów dla standardowych posiadaczy licencji określonych w rozporządzeniach z 2011 roku na 9.000 euro (8.000 funtów) na pierwszy pojazd i 5.000 euro na każdy dodatkowy i każdego roku są dostosowywane do zmian kursu wymiany.

Komisarze ruchu drogowego (TC) prowadzą obecnie konsultacje w sprawie ewentualnych zmian poziomu zasobów finansowych wymaganych w przypadku ograniczonej licencji. Poziomy te nie uległy zmianie od 2004 r., a w czasie recesji komisarze wykorzystali swoje uprawnienia, aby nie nakładać żadnych dodatkowych obciążeń na operatorów z ograniczoną licencją.

reklama

Jedną z opcji dotyczącej poziomu zasobów finansowych jest przemyślenie ujednolicenia wymogów we wszystkich rodzajach licencji. Ponieważ wymagania dotyczące standardowej licencji są określone w rozporządzeniu UE - przynajmniej na razie - suma wymagana w przypadku licencji ograniczonej musiałaby zostać podniesiona do poziomu wymaganego dla licencji standardowej.

Podczas gdy komisarze zastanawiają się nad zharmonizowaniem licencji ograniczonych i standardowych w odniesieniu do zasobów finansowych, w Brukseli Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący nowego rozporządzenia mającego na celu wprowadzenie lekkich samochodów dostawczych (LCVs) w zakres licencjonowania operatorów. W 2016 r. Komisja Europejska przeprowadziła publiczne konsultacje i stwierdziła, że przedmiotowe rozporządzenie jest jedynie częściowo skuteczne w zapewnieniu uczciwej konkurencji na terenie UE.

Wniosek ma na celu zmianę obowiązującego rozporządzenia 1071/2009 na różnych obszarach, w tym rozszerzenie przepisów dotyczących samochodów dostawczych. Jednym z celów wniosku jest zapewnienie minimalnego poziomu profesjonalizmu od osób obsługujących lekkie samochody dostawcze (LCVs).

W 2016 roku w Wielkiej Brytanii było zarejestrowanych 3.8 miliona samochodów dostawczych w porównaniu do 493.600 samochodów ciężarowych. Propozycja UE polega na rozszerzeniu wymogu posiadania O-licencji na pojazdy dostawcze.

Obecnie w rozporządzeniu UE nr 1071/2009 przewidziano odstępstwo państw członkowskich od stosowania przepisów rozporządzenia w odniesieniu do pojazdów o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Jednak to odstępstwo pozwala na różne klauzule na terenie UE.

Proponowane nowe rozporządzenie zniosłoby to odstępstwo i zapewniłoby spójność w całej UE. Proponowane nowe rozporządzenie zapewni minimalny poziom profesjonalizmu w sektorze lekkich samochodów dostawczych i sprawi, że operatorzy będą podlegać takim samym regulacjom, co poprawi konkurencyjność między tym sektorem, a podmiotami obecnie podlegającymi licencjonowaniu.

Propozycje mają zastosowanie tylko do tych, którzy korzystają z lekkich samochodów dostawczych zarobkowo i pod wynajem. Nie wszystkie wymogi, które obecnie musi spełnić standardowy posiadacz licencji miałyby zastosowanie do sektora lekkich samochodów dostawczych.

Będą musiały spełnić wymóg wykazania, że posiadają skuteczną i stabilną firmę w kraju wydającym licencję, oraz że mają odpowiednią kondycję finansową. Proponuje się jednak, aby operatorzy używający wyłącznie pojazdów dostawczych podlegali mniej rygorystycznym wymogom finansowym, z 1.800 euro dla pierwszego i 900euro dla każdego kolejnego pojazdu.

Wyjątki z propozycji

Wniosek eliminuje operatorów źle zarządzających, o złej reputacji i bez kompetencji zawodowych. Oprócz argumentów związanych z uczciwą konkurencją istnieje jeszcze istota bezpieczeństwa drogowego.

Departament Transportu już publikuje przewodnik najlepszych praktyk dla operatorów furgonetek. Propozycje przechodzą obecnie proces legislacyjny UE, którego końcowym etapem będzie publikacja w dzienniku urzędowym, a po 20 dniach od publikacji wejdzie w życie.

Biorąc pod uwagę, że regulacje mają bezpośredni skutek, możliwe jest, że wnioski mogą być wdrażane i stosowane w okresie wdrażania umowy o wycofaniu z UE. Gdyby tak było, lub gdyby Wielka Brytania przyjęła podobne przepisy, po raz pierwszy sprawiłaby, że część sektora lekkich samochodów dostawczych podlegałaby regulacji.

Źródło: commercialmotor

 

KierowcyHGV.ukKierowcy HGV UK

Dodaj komentarz

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu.
Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

reklama