Co dalej z godzinami pracy kierowców i prawodawstwem dotyczącym tachografów

Co dalej z godzinami pracy kierowców i prawodawstwem dotyczącym tachografów

W branży transportowej ostatnio pojawiło się wiele pytań dotyczących tego, co stanie się z ustawą o godzinach pracy kierowców i o tachografach po Brexicie. Jednak o ile nie nastąpi znacząca zmiana w polityce rządu Zjednoczonego Królestwa w ciągu najbliższych kilku miesięcy, sytuacja jest czysta.

Obecnie prawodawstwo UE nie jest prawem brytyjskim, ale istnieje jeden element nadrzędnego prawodawstwa, który pozwala na pierwszeństwo prawa UE: The European Communities Act 1972 (ECA). W ramach Brexitu Wielka Brytania uchyli ten akt, ale jednocześnie wprowadzi wszystkie przepisy UE do brytyjskiego ustawodawstwa.

Oznacza to, że to co rozumiemy jako prawo UE, po Brexicie będzie nadal obowiązywało. Zagwarantuje to brak nagłych czarnych dziur w ustawodawstwie brytyjskim, czyli w krótkim okresie nie nastąpią żadne zmiany, ale w perspektywie długoterminowej stworzy możliwość uchylenia któregokolwiek z wcześniejszych przepisów UE, które rząd danego dnia może wybrać. Nie znamy jakiejkolwiek grupy branżowej lobbującej za znaczącymi zmianami w perspektywie krótkoterminowej.

Dodatkowo, podobnie jak Szwajcaria i Norwegia, Wielka Brytania stałaby się krajem europejskim spoza UE. Oznaczałoby to, że jeśli chodzi o prawo dotyczące tachografów i godzin pracy kierowców, to wszystkie przejazdy z Wielkiej Brytanii do UE automatycznie podlegałyby unijnemu prawu o pracy załóg pojazdów uczestniczących w międzynarodowym ruchu drogowym (European Agreement Concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road - AETR).

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi godzin pracy kierowców i pracy tachografów, AETR jest praktycznie dostosowany do UE. Poza Brexitem i tachografami cyfrowymi nowej generacji, istnieją propozycje i zmiany w prawodawstwie, które zapewnią wszystkim operatorom równe szanse.

Sumienni operatorzy są w stanie w pełni korzystać z coraz doskonalszych narzędzi i urządzeń, aby móc lepiej zarządzać swoją flotą. Jednocześnie operatorzy i kierowcy powinni pozytywnie przyjrzeć się zmianom, jakie przyniesie era inteligentnych tachografów.


Źródłó: commercialmotor


Kierowcy HGV UKKierowcy HGV UK