Możesz zostać ukarany grzywną w wysokości 20 funtów za pozostawienie pracującego silnika - Czy grozi ci kara?

Możesz zostać ukarany grzywną w wysokości 20 funtów za pozostawienie pracującego silnika - Czy grozi ci kara?

Kierowcy w Wielkiej Brytanii mogą „od ręki” zostać ukarani mandatem w wysokości 20 funtów za postój auta z włączonym silnikiem.

Jeśli kiedykolwiek parkując na ulicy i czekając na kogoś zostawiasz uruchomiony silnik swojego auta, możesz być narażony na ukaraniem mandatem w wysokości 20 funtów.

Ponad 30 rad miejskich w całym kraju w ramach powiązań zanieczyszczenia powietrza z przedwczesnymi zgonami postanowiło wytoczyć walkę przeciw silnikom pracującym na biegu jałowym.

Uważa się, że emisje spalin są czynnikiem przyczyniającym się do 40.000 przedwczesnych śmierci rocznie.

Jak donosi The Times, londyńskie dzielnice Southwark, Camden, Reading, Norwich i Wirral wprowadziły środki mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w ciągu ostatniego roku.

Zasugerowano również, że ponad 30 rad miast może zacząć oduczać ludzi pozostawiania silnika na wolnych obrotach, szczególnie rodziców czekających na dzieci pod szkołami.

Znajduje to odzwierciedlenie w ogłoszeniu Rady Miasta Nottingham, aby zaproponować środki przeciwdziałające jałowej pracy aut.

Rada będzie stosować sankcje dyscyplinarne wobec tych, którzy odmawiają wyłączenia silnika w obszarach o dużym zanieczyszczeniu, takich jak postoje taksówek i otoczenie szkół.

Prawo traktujące „nadmiernie pracujący silnik” auta tak naprawdę jest zapisane jako wykroczenie już od 1986 roku.

Przepis 123 Kodeksu Drogowego zaczyna się: "NIE WOLNO zostawiać zaparkowanego pojazdu bez nadzoru przy pracującym silniku lub pozostawiać niepotrzebnie pracującego silnika podczas postoju na drodze publicznej.”

"Czyli, jeśli pojazd nie jest w ruchu i prawdopodobnie będzie w stanie postojowym dłużej niż przez kilka minut, należy zaciągnąć hamulec ręczny i wyłączyć silnik, aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń i hałas".

Rady Miast są uprawnione do natychmiastowego ukarania kierowców karami pieniężnymi od 2002 r., ale zaczynają korzystać z tego prawa od niedawna.

Rada Westminster jako pierwsza wprowadziła prawo w czyn i niezdyscyplinowani kierowcy ryzykują mandatem w wysokości 80 funtów.

Nicholas Lyes z RAC powiedział: "Z zadowoleniem przyjmujemy nacisk na zmniejszenie niepotrzebnych obrotów silnika. Właściwa procedura powinna polegać na tym, aby urzędnik odpowiedzialny za egzekwowanie prawa poprosił kierowcę o wyłączenie silnika, a jeśli ten odmówi, naliczał karę.”

"Takie działania mogą odegrać istotną rolę w zmianie zachowań kierowców, zachęcając ich do zastanowienia się w jaki sposób oni mogą zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza.”


Źródło: express


Kierowcy HGV UKKierowcy HGV UK