Prawo drogowe w Wielkiej Brytanii – jak błyskanie reflektorami może pozbawić Cię 1000 funtów

Prawo drogowe w  Wielkiej Brytanii – jak błyskanie reflektorami może pozbawić Cię 1000 funtów

Kierowcy mogą zostać ukarani grzywną do 1000 funtów za przekazywanie wiadomości innym użytkownikom dróg za pomocą reflektorów.

Mało znane przez kierowców prawo dotyczące reflektorów może przyczynić się do nakładania na nich sporych kar grzywien.

Można by przypuszczać, że robisz dobry uczynek ostrzegając innych kierowców o fotoradarach i pułapkach policyjnych, bo powodujesz spowolnienie przez nich jazdy. Niestety, możesz za to zostać ukarany.

Kodeks drogowy (The Highway Code) mówi nam w jaki sposób nie powinno używać się reflektorów.

Paragraf 110 kodeksu mówi: "Błyskać reflektorami możesz tylko dla poinformowania innych użytkowników dróg, że tam jesteś.”

"Nie wolno błyskać reflektorami w celu przekazywania jakichkolwiek innych informacji lub dla zastraszenia innych użytkowników dróg."

Departament Transportu twierdzi, że naruszenie punktów 110 i 111 kodeksu, określających zasady migania reflektorami może świadczyć przed sądem przeciwko kierowcom.

Kierowca korzystający z reflektorów dla ostrzeżenia innych kierowców przed pomiarem prędkości może naruszać też inne prawo drogowe.

Artykuł 89(2) z the Police Act z 1996 r. mówi, co może się zdarzyć jeśli kierowcy utrudniają pracę funkcjonariuszom policji.

"Każda osoba, która przeciwdziała czy umyślnie przeszkadza policjantowi lub osobie pomagającej policjantowi w wykonywaniu jego obowiązków jest winna przestępstwa i może podlegać karze pozbawienia wolności nieprzekraczającej jednego miesiąca, karze grzywny lub obu karom."

Można stwierdzić, że kierowca ostrzegający innych kierowców o pomiarze prędkości może utrudniać pracę funkcjonariusza.

W 2011 r. miało miejsce zdarzenie, kiedy kierowca Michael Thompson został zatrzymany przez policję w Lincolnshire po kilkukrotnym błyskaniu reflektorami w celu ostrzeżenia jadących samochodów przed ręcznym radarem.

Został oskarżony o umyślne utrudnianie pracy funkcjonariuszowi policji w trakcie pełnienia przez niego obowiązków i uznany za winnego.

Pan Thompson został ukarany grzywną w wysokości 175 funtów i zobowiązany do zapłaty kosztów postępowania w wysokości 250 funtów oraz 15 funtów na rzecz ofiar wypadków.

Przeszkadzanie funkcjonariuszowi policji może być ukarane grzywną w wysokości do 1000 funtów.

 

Źródło: express uk

 

Kierowcy HGV UK


Kierowcy HGV UK