Ujawniono plan obwodnicy, która ma rozładować korki na M6 i M5 w okolicach Birmingham

Ujawniono plan obwodnicy, która ma rozładować korki na M6 i M5 w okolicach Birmingham

Nowa zachodnia autostrada miała by powstać wokół Black Country i przejąć część ruchu drogowego z okolic Birmingham, co znacznie by zmniejszyło korki w regionie.


20-letnia wizja sieci autostrad wokół Birmingham obejmuje również więcej parkingów Park and Ride, oraz dostarczanie lepszych informacji, aby pomóc kierowcom uniknąć korków.

Zachodnia obwodnica rozciągałaby się od M5 w pobliżu Bromsgrove do skrzyżowania M6 i M54 na północ od Wolverhampton.

Zmniejszyłoby to ruch drogowy w Black Country o około 20 procent, zmniejszając zatory i zanieczyszczenie powietrza.

Planowana obwodnica jest zaznaczona kolorem czerwonym

 

Chociaż nie po raz pierwszy zaproponowano taką trasę, to włączenie jej w nową strategię dotyczącą autostrad z regionalnej grupy transportowej Midlands Connect oznacza, że jest ona obecnie najbardziej prawdopodobna.

Strategia Motorway Hub Strategy opracowana przez Midlands Connect mówi, że powstanie autostrady przyczyniło by się budowy 45 000 domów, które są bardzo potrzebne w Black Country.

Plan powstania obwodnicy został skrytykowany przez przedstawicieli Friends of the Earth z Birmingham.

Twierdzą oni, że budowanie większej liczby dróg na terenach zielonych nie jest odpowiedzią na problemy transportowe regionu, a pieniądze lepiej wydać na alternatywne środki transportu publicznego.

 

Źródło: midlandsconnect.uk

 

Tłumaczenie: bham.pl

 

KierowcyHGV.UK

 

 

Kierowcy HGV UK