Transport zaproszony do współuczestnictwa w badaniach dotyczących Brexitu

Transport zaproszony do współuczestnictwa w badaniach dotyczących Brexitu

Komisja Transportu wzywa przemysł przewozowy do współuczestnictwa w dochodzeniu w sprawie potencjalnego wpływu Brexitu na ten sektor.

Rozpoczynając badania, przewodniczący Komisji Transportu, poseł Lilian Greenwood, powiedział: "Mimo pożądanego porozumienia na okres przejściowy do grudnia 2020 brytyjscy przewoźnicy towarów i ich klienci żyją w ogromnej niepewności.”

"Następstwa Brexitu w zależności od rodzaju transportu będą się różnić. Chcemy, aby ten sektor powiedział nam, co go niepokoi. Co trzeba zrobić, by wszystko działało jak trzeba?

Chcemy jak najlepiej wykorzystać informacje, by móc skupić się na tych obszarach, w których działania rządu i przemysłu są najbardziej naglące, aby przygotować się na wyzwania i możliwości jakie przynosi Brexit."

Komisja wzywa o pisemne dane dotyczące:

- Rozmiaru i charakteru wyzwań i szans, jakie Brexit oferuje brytyjskim firmom przewozowym oraz ich klientom,

- Dostateczności działań podejmowanych przez firmy przewozowe, ich reprezentatywne organy, klientów i rząd w ramach przygotowań do wyzwań i możliwości jakie niesie za sobą Brexit,

- Specyficznych wymogów dla sektora w odniesieniu do dodatkowego finansowania przez rząd lub zmian w rządowych planach finansowych, szczególnie w odniesieniu do infrastruktury transportu, w celu zaspokojenia potrzeb transportu towarowego,

-Wszelkie nowe ustalenia potrzebne do licencjonowania, regulacji i szkoleń w sektorze transportu towarowego po Brexicie (w tym stosowne przepisy o zezwoleniach na przewozy i ustawa o rejestracji przyczep).

Termin składania pisemnych wniosków na stronie internetowej komisji upływa 8 czerwca.

Ankieta komisji współdziała z projektem ustawy o wyjściu z Unii Europejskiej premier Theresy May, który może być przedmiotem walki w Izbie Lordów - poprawka do ustawy dająca posłom prawo powstrzymania Wielkiej Brytanii przed odejściem z UE, czy też powrotu premiera do negacji warunków została przegłosowana 335 głosami przeciw 244.

Zaproponowany przez rząd pakiet wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE lub możliwość podjęcia decyzji o pozostaniu jej członkiem po zakończeniu formalnych negocjacji wyjścia był przedmiotem debaty w Izbie Gmin 11 maja. Będąc w ciągłej niepewności co do przyszłości członkostwa Zjednoczonego Królestwa w UE, w unii celnej UE i w jednolitym rynku, FTA (Free Trade Agreement) ostrzegła, że ​​takie posunięcie miałoby "duże konsekwencje dla sieci i ciągłości dostaw brytyjskiego handlu."

"Opuszczenie unii celnej to tylko jedna część całości, a sama unia celna nie usunie potrzeby kontroli na granicach ani nie zapewni bezproblemowego handlu dla przedsiębiorstw. Zakończenie wszystkich ustaleń dotyczących jednolitego rynku może spowodować jeszcze większe opóźnienia, zakłócenia sieci dostaw i bariery w handlu”.

Dyrektor naczelny FTA – James Hookham ostrzegł, że odejście z jednolitego rynku oznacza konieczność przeprowadzania nowych kontroli jakości żywności lub zgodności produktu z wymogami UE na jej granicach "chyba, że mniej inwazyjne ustalenia mogą być negocjowane i wdrażane na czas".

Każdego dnia przez port w Dover i Eurotunel przejeżdża 10 tysięcy samochodów ciężarowych, tak też FTA wywiera nacisk na 8 najważniejszych spraw:

1. Pilne potwierdzenie warunków i długości okresu przejściowego

2. Okres wdrażania zgodny z osiągniętym porozumieniem przejściowym dotyczącym Brexitu w marcu 2018

3. Kontynuacja dostępu do dobrodziejstw wynikających z umów UE w okresie przejściowo-wdrożeniowym.

4. Pilne wyjaśnienie przyszłego brytyjskiego systemu klasyfikacji celnej.

5. Kontrola zgodności i sanitarna powinna odbywać się z dala od granic, na przykład w punkcie produkcji.

6. Kontynuacja nieograniczonej liczby pojazdów przekraczających granice Wielkiej Brytanii i UE; ustalenia dotyczące dostępu do rynku powinny być zachowane po zakończeniu okresu przejściowo - wdrożeniowego, aby chronić istnienie modelu dostawy na czas.

7. Uznawanie zawodowych praw jazdy i kwalifikacji CPC: FTA mówi, że sektor logistyczny musi zapewnić ciągłe uznawanie praw jazdy i kwalifikacji zawodowych po Brexicie.

8. Kontynuacja dostępności do pracowników z UE sezonowo zatrudnianych w Zjednoczonym Królestwie.

Tych osiem priorytetów to absolutne minimum tego, co menadżerowie logistyki i sieci dostaw muszą utrzymać w Wielkiej Brytanii”. - powiedział Hookham.


Źródło: motortransport


KierowcyHGV.UK

 

 

Kierowcy HGV UK