Rejestracja przyczep po Brexicie

Rejestracja przyczep po Brexicie

DfT (Departament Transportu) przedstawił dodatkowe, korzystne szczegóły dotyczące planu wprowadzenia systemu rejestracji brytyjskich przyczep, które będą przemieszczać się po całym świecie. Znaczy to, że operacje transportowe nie zostaną zakłócone poprzez odejście z Unii Europejskiej, które wejdzie w życie w 2019 roku.

"Zamierzamy wymagać rejestrowania przyczep komercyjnych o wadze powyżej 750 kg oraz przyczep niekomercyjnych o wadze powyżej 3500 kg, które trafią do każdego kraju, który ratyfikował Konwencję Wiedeńską z 1968 r. o ruchu drogowym."

DfT kontynuowało w swoim raporcie: "Małe, prywatne przyczepy, takie jak przyczepy kempingowe i przyczepy dla koni nie podlegałyby obowiązkowej rejestracji, ale mogą być zarejestrowane dobrowolnie, aby zagwarantować prawo podróżowania do takich krajów."

Przyczepy podróżujące do krajów takich jak: Republika Irlandii, Hiszpania, Cypr i Malta nie będą musiały być rejestrowane, wyjaśnił DfT w raporcie, chyba że kierowca przejedzie przez region, który ratyfikował konwencję z 1968 roku. Przyczepy z Irlandii Północnej będą musiały być zarejestrowane tylko jeśli mają plany wjazdu na Kontynent.

Plany mają zostać uruchomione do końca 2018 r., co oznacza, że ​​operatorzy będą mieli możliwość rejestracji przed tym, jak Wielka Brytania podejmie konwencję z 1968 r. po Brexicie. Kolejną korzyścią jest to, że nie będzie dodatkowych systemów testowania ani rocznego podatku od przyczep. Wymagana będzie jednak początkowa opłata rejestracyjna, obejmująca przyczepę dożywotnio.

"Oczekujemy, że opłaty administracyjne będą niższe niż opłaty za rejestrację pojazdów mechanicznych (obecnie 55 funtów)", stwierdził DfT.

"Po uruchomieniu planu użytkownicy przyczep w kategoriach obowiązkowych będą musieli zarejestrować się w DVLA za pośrednictwem usługi cyfrowej. Po zarejestrowaniu przyczepy użytkownicy będą musieli mieć przy sobie dowód rejestracyjny a także będą musieli przymocować tablicę rejestracyjną do określonej przyczepy.

Będą kary dla właścicieli przyczep nieprawidłowo zarejestrowanych lub naruszających którykolwiek z pozostałych przepisów ustawy”.

Po głosowaniu w sprawie Brexitu DfT podejmuje takie środki ostrożności aby zagwarantować, że przemysł transportowy będzie czerpał korzyści z odejścia Wielkiej Brytanii z UE w jak największym stopniu, z nadziejami na utrzymanie niektórych stosunków handlowych, które przemysł rozwinął na przestrzeni lat w skali międzynarodowej.


Źródło: https://www.returnloads.net/


Kierowcy HGV UK

Kierowcy HGV UK