Kierowco, masz prawo skorzystać z firmowej toalety

Kierowco, masz prawo skorzystać z firmowej toalety

Każdy kierowca który odwiedza firmę w ramach pracy musi mieć dostęp do toalety - tak mówi prawo  (Health, Safety & Welfare – Regulations 1992)

Stafford Borough Council niedawno poinformował, że wydał około 7000 funtów na sprzątanie w Prime Point Business Park gdzie znajduje się nocny parking dla ciężarówek bez toalet. Radny Ray Sutherland dodał, że niemal każdego dnia miasto wysyłało na to miejsce ekipy sprzątające, co oczywiście było sporym wydatkiem. Od kiedy zachęcane do zmian firmy zapewniły toalety w parku biznesowym, problem znacznie się zmniejszył. Pan Sutherland zdaje sobie sprawę jaki koszt ponoszą za taki stan rzeczy podatnicy w całym kraju.  Michelle Barkley ( DfT- Department for Transport ) sugeruje, że może warto, by departamenty planowania miejskiego wymagały, w ramach warunków planowania, budowy nowych punktów usługowych i zatok parkingowych dla ciężarówek wraz z toaletami dla kierowców.

Dostępność do toalet codziennie stanowi spore wyzwanie dla kierowców ciężarówek zarówno na drogach, jak i podczas przestojów przy magazynach na całym terenie UK. Po długotrwałej kampanii, która odbywała się pod przewodnictwem Gillian Kemp z „ Truckers Toilets” (UK) i związku „Unite”, Health & Safe Executive (HSE) ogłoszono w listopadzie ubiegłego roku, że powstają regulacje pouczające wszystkich pracodawców o tym, że muszą zapewnić dostępność do toalet dla kierowców ciężarówek. Właśnie rozpoczyna się kampania mająca na celu zwiększenie świadomości pracodawców na temat tego obowiązku. Niestety, nadal kierowcy samochodów ciężarowych zgłaszają trudności w uzyskaniu dostępu do toalet. Jak udowadnia Commercial Motor, problem ten jest rozpowszechniony i dotyczy zarówno ogromnych firm detalicznych,  międzynarodowych firm informatycznych czy dużych firm logistycznych, aż po małe rodzinne firmy transportowe. 

Prawo a rzeczywistość

Skargi kierowców koncentrują się przede wszystkim na wszelkiej odmowie dostępu do toalet poprzez twierdzenie, że toalety są albo nieczynne lub zwyczajnie niedostępne dla kierowców. Sugeruje się korzystanie z toalet na pobliskich stacjach benzynowych lub w okolicznych pubach. Zdarzają się nieuczciwe przypadki, kiedy kierowca zmuszany jest do złożenia podpisu  w momencie pobierania klucza od toalety. Nierzadko zdarzają się poniżające uwagi i pouczenia pod adresem kierowców na temat czystości toalet. Najwyraźniej nadal wielu pracodawców nie przestrzega zasad dostępności do toalet dla kierowców. Co w  takim razie mogą zrobić kierowcy?

Aby walczyć z tym stanem rzeczy kierowcy powinni znać swoje prawa. Health & Safe Executive powiedział nam, że każdy kierowca, który odwiedza dane przedsiębiorstwo w ramach swojej pracy nie tylko powinien, ale musi mieć dostęp  do wszelkich udogodnień socjalnych, w tym toalet ( ACOP L124). Jest to wymóg prawny, aby zapewnić kierowcom dostęp do miejsc, gdzie nie tylko mogą załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne, ale mogą też umyć się w czasie ich pracy w miejscach postoju ( Health, Safety & Welfare – Regulations 1992).

Wszyscy kierowcy, którym odmawia się dostępności do wyżej wymienionych miejsc powinni zgłaszać to do HSE, które obiecało zająć się każdym przypadkiem.

 

„Unite” jest kolejnym źródłem wsparcia dla kierowców. Między innymi jedna z ich kampanii zorganizowała rok temu pikietę w porcie w Liverpool przeciwko zamykaniu toalet dla kierowców w Seaforth. Główny przedstawiciel ‘Unite” – Adrian Jones zachęca kierowców do zgłaszania wszystkich takich przykrych przypadków. Zaznaczył, że jeśli pracodawcy będą odmawiać dostępu członkom „Unite” do toalet, organizacja użyje wszelkich dostępnych środków do wymuszenia zmian. Nawet kampanie społeczne będą nagłaśniały poszczególne przypadki z użyciem nazw takich firm. Michelle Barkley z DfT doradza, by kierowcy zawsze mieli ze sobą kopię regulacji prawnych HSE.

 

BRAK ŚWIADOMOŚCI

„Jest mała świadomość w tym biznesie” –kontynuuje Michelle Barkley – „ dlatego jeśli kierowcy wykażą się znajomościa tematu i ich praw, ich skargi mogą przynosić oczekiwany rezultat.” Pani Barkley zaleca, by skargi kierowców do HSE o braku dostępności  do toalet odnosiły się do ostatnich wyjaśnień HSE, bo także w HSE nie wszyscy są świadomi o konieczności przestrzegania tych przepisów. Brak dostępu do toalet  może powodować poważne zagrożenie zdrowia i życia. Brak możliwości skorzystania z toalety zmusza kierowców do załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych na poboczach dróg czy na tzw. lay-bys, powodując w ten sposób niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi, nie wspominając już o zagrożeniu zdrowia konsumentów w przypadku transportu świeżej żywności i napojów.

Odmawiając kierowcom dostępu do toalet narażamy ich na problemy zdrowotne: bóle brzucha, bóle menstruacyjne w przypadkach żeńskiej części kierowców, osłabioną koncentrację, infekcję dróg moczowych, rozciągnięcie ścianek pęcherza, kamienie nerkowe, zaparcia, a nawet problemy jelitowe.

Problem dostępności toalet może także powodować niedobór na rynku pracy kierowców ciężarówek. Dotyczyć to może zwłaszcza kobiet kierowców, które mają większe wymagania. Pani Kemp właśnie po usłyszeniu skarg od dwóch kobiet, dotyczących problemu z toaletami, rozpoczęła nową kampanię. Dodała, że właśnie ten problem zniechęca panie do tej pracy, w której warunki wydają się być przerażające i nieatrakcyjne.

Kierowcy złapani na traktowaniu poboczy dróg jako toalety mogą być ukarani wysoka grzywną, co zdaniem pani Kemp jest niesprawiedliwe w świetle zamykania toalet dla kierowców w miejscach dowozu i odbioru towarów na terenie UK. Niestety, kierowcy załatwiający swoje potrzeby fizjologiczne na poboczach są narażeni na przykre konsekwencje. Czy w 21 wieku nie powinniśmy szanować kierowców ciężarówek i dbać o to, by także oni mieli dostęp do czystych i zadbanych toalet, które zapewniają im prywatność, bezpieczeństwo i godność, na którą zasługują?

 

Źródło: Commercial Motor

KierowcyHGV.UK

Kierowcy HGV UK