Główne firmy logistyczne biorą udział w akcji rekrutacji więźniów

Główne firmy logistyczne biorą udział w akcji rekrutacji więźniów

 

Firmy logistyczne, w tym DHL, biorą udział w rekrutacji w 30 więzieniach w całej Anglii i Walii, której celem jest zatrudnienie byłych przestępców, aby pomóc wypełnić lukę w branży.

Wydarzenie, nazwane Unlocking Retail and Logistics, obejmuje szereg renomowanych firm, w tym DHL, The Cooperative, Iceland, Oliver Bonas i Greggs.

Kampania jest częścią szerszego dążenia rządu do zatrudnienia większej liczby osób opuszczających więzienia, ponieważ dowody wskazują, że rozwija ona gospodarkę i ogranicza przestępczość.

Według statystyk rządowych, byli przestępcy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy są nawet o 9% mniej skłonni do ponownego popełnienia przestępstwa po wyjściu z więzienia, a ponad 90% ankietowanych firm, które zatrudniają osoby opuszczające zakłady karne, twierdzi, że są one zmotywowane, mają dobrą frekwencję i są godne zaufania.

Ogłaszając program, minister ds. więziennictwa Damian Hinds powiedział: „Firmy poszukujące obecnie pracowników mają doskonałą okazję do obsadzenia wakatów poprzez przyjmowanie osób opuszczających więzienia. Nie tylko pomaga to w rozwoju gospodarki, ale udowodniono, że ogranicza przestępczość.

Ponad 90% firm zatrudniających osoby opuszczające więzienia twierdzi, że są zmotywowane i godne zaufania – co czyni ich głównymi kandydatami do wypełnienia niektórych obecnych luk w zatrudnieniu w Wielkiej Brytanii”.

Jedną z firm zaangażowanych w kampanię jest O’Neill & Brennan, firma zajmująca się rekrutacją i rozwiązaniami logistycznymi dla branży budowlanej. W ciągu ostatnich dwóch lat firma pomogła zatrudnić około 180 osobom opuszczającym zakłady karne w ramach swojego programu, a obecnie każdego dnia zatrudnia ponad 60 więźniów zwolnionych na podstawie tymczasowego zezwolenia na pracę na miejscu.

Barry Mitchell, dyrektor operacyjny ds. logistyki w firmie O’Neill & Brennan, powiedział: „Obecnie w branży brakuje umiejętności i talentów i stwierdzamy, że istnieje ogromna luka w sektorze handlu detalicznego i logistyki, szczególnie na stanowiskach niższego szczebla. 

 

„Pracując bezpośrednio z więzieniami, wcześnie angażujemy nowe talenty, więc kiedy do nas docierają, zatrudniamy wykwalifikowanych i gotowych do pracy ludzi, którzy zostali już przeszkoleni w areszcie.

Odpowiednia postawa i ciężka praca, jaką opuszczający zakłady karne wkładają w swoją pracę, a także chęć zmiany przeszłości i wykazania się, oznaczają, że są oddanymi i zmotywowanymi pracownikami”.

O’Neill & Brennan wskazali jednego pracownika, zidentyfikowanego jako John, który był zatrudniony w firmie po zwolnieniu i awansował na przełożonego, obejmując w razie potrzeby rolę kierownika logistyki.

John powiedział: „Zabezpieczenie zatrudnienia przed moim zwolnieniem naprawdę zwiększyło moją pewność siebie i dało mi nadzieję, że otrzymam drugą szansę, aby się wykazać.

Jestem prawdziwym przykładem tego, jak możesz zmienić swoje życie, jeśli masz odpowiednie możliwości, i zachęcanie innych do odkrywania podobnej drogi jest satysfakcjonujące”.

 

Ta najnowsza kampania jest częścią szerszej strategii o nazwie Unlocking Potential, prowadzonej przez New Futures Network. Ma na celu stworzenie kultury zatrudnienia w więzieniach, po opublikowaniu Białej Księgi Strategii Więziennictwa 2021.

Inne inicjatywy obejmują niedawne uruchomienie przez Ministerstwo Sprawiedliwości specjalnych Rad Doradczych ds. Zatrudnienia w 92 więzieniach, które łączą więzienia z wiodącymi przedsiębiorstwami, aby mogły otrzymywać porady dotyczące ich strategii zatrudnienia.

Ostatnie statystyki rządowe pokazują, że odsetek osób opuszczających więzienia, które znajdują pracę w ciągu sześciu miesięcy od zwolnienia, wzrósł ponad dwukrotnie między kwietniem 2021 r. a marcem 2023 r., z 14% do ponad 30%.

Kierowcy HGV UK