Presja i rosnące koszty powodują problemy ze zdrowiem psychicznym wśród kierowców i operatorów

Presja i rosnące koszty powodują problemy ze zdrowiem psychicznym wśród kierowców i operatorów

 

Według badań przeprowadzonych przez firmy Bridgestone i Webfleet, kryzys związany z kosztami prowadzenia działalności ma znaczący wpływ na zdrowie psychiczne operatorów flot i ich kierowców.

Badanie wykazało, że 76% operatorów uważa, że presja w pracy się nasila, a podobna liczba, 75%, uważa, że kryzys związany z obecnymi kosztami utrzymania wpływa również na ich zdrowie psychiczne.

Okazało się również, że nadmierna presja związana z biznesem i finansami osobistymi odbija się na wlascicielach, a także na kierowcach, a 59% rozważa obecnie zmianę kariery.

Prawie trzy czwarte (74%) przyznało, że musi dokonać przeglądu swoich obecnych systemów pracy, aby złagodzić stres wśród pracowników.

„Jeżeli pojazdy użytkowe są siłą napędową brytyjskiej gospodarki, kierowcy są jej sercem” — powiedział Andrea Manenti, wiceprezes Bridgestone.

„Floty stoją w obliczu znacznej presji pod wzgledem kosztów – od wysokiej inflacji po rosnące stopy procentowe – ale ich strategie w tym niestabilnym okresie muszą być zrównoważone a pracodawcy zapewniac wspierające środowisko pracy.

Pozytywne samopoczucie psychiczne jest nie tylko nieodłącznym elementem bezpieczeństwa kierowcy, ale ma kluczowe znaczenie dla wysokiej produktywności, utrzymania umiejętności i reputacji organizacji jako pracodawcy z wyboru”.

Kierowcy HGV UK