Obowiązkowe testy hamowania z obciążeniem zostaną wprowadzone w życie w nowym roku

Obowiązkowe testy hamowania z obciążeniem zostaną wprowadzone w życie w nowym roku

 

Agencja ds. Standardów Kierowców i Pojazdów (DVSA) przypomina dzisiaj operatorom pojazdów, że większość pojazdów ciężarowych i przyczep będzie musiała być odpowiednio przygotowana do corocznego testu od 1 stycznia 2023 r.

Ma to na celu zapewnienie prawidłowego przetestowania skuteczności hamowania pojazdu.

W ramach corocznego testu DVSA przeprowadza test hamulca rolkowego zgodnie z normą ISO dotyczącą testowania hamulców (21069). Zgodnie z nim samochody ciężarowe i przyczepy zgłaszane do badania muszą być w pełni załadowane, z kilkoma wyjątkami.

 

Wszelkie pojazdy ciężarowe i przyczepy, które zostaną przedstawione do testu bez ładunku, o ile nie są zwolnione, nie zostaną poddane testowi przez DVSA. Oznacza to, że operator pojazdu straci opłatę za badanie i będzie musiał ponownie przedstawić prawidłowo załadowany pojazd lub przyczepę i zapłacić za nowy test.

 

Autoryzowane placówki badawcze (ATF) powinny być w stanie pomóc operatorom, jeśli nie są w stanie przywieźć pojazdu ciężarowego lub przyczepy do testu z prawidłowym obciążeniem.

 

Chris Dormand, szef DVSA ds. testów pojazdów powiedział:

Priorytetem DVSA jest pomoc każdemu w zapewnieniu bezpieczeństwa jazdy pojazdem.

Testowanie hamulców z obciążeniem gwarantuje, że hamulce są testowane w rzeczywistych warunkach.

DVSA i komisarze ds. Ruchu drogowego położyli znacznie większy nacisk na bezpieczeństwo hamulców od czasu tragedii wywrotki w Bath w 2014 roku.

Dzięki wsparciu organizacji branżowych to procentuje. W 2014 r. 3,3% samochodów ciężarowych nie przeszło corocznego testu skuteczności hamulców roboczych. W ostatnim kwartale 2021 roku spadł do 1,88%.

Operatorzy i ATF mogą znaleźć więcej informacji na temat przygotowania do testu hamulców tutaj.

Kierowcy HGV UK