Kierowcy ciężarówek chorują z powodu problemów z dostępem do toalet

Kierowcy ciężarówek chorują z powodu problemów z dostępem do toalet

 

Według najnowszych badań opublikowanych przez związek zawodowy Unite Union, kierowcy ciężarówek chorują, ponieważ nie mają dostępu do czystych toalet, kiedy ich potrzebują. 

Według kierowców problem toalet pogorszył się od czasu pandemii. Związek zapytał 1700 kierowców ciężarówek, z których szokujące 76% stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku doświadczyło sytuacji, w której musieli pilnie skorzystać z toalety, ale żadna nie była dostępna.

Nic dziwnego, że ponad jeden na 10 kierowców (11%) stwierdził, że brak dostępu do toalety spowodował u niego chorobę lub niepełnosprawność.

Badanie wykazało również, że duża część kierowców (38%) stwierdziła, że od początku pandemii Covid w 2020 r. dostęp do toalet pogorszył się.

Myśląc o stanie toalet na stacjach paliw i postojach dla ciężarówek, kierowcy największe problemy wskazywali na czystość (44%) oraz ograniczone godziny otwarcia (22%).

 

„Dostęp do toalet jest fundamentalnym żądaniem związku, żadnemu pracownikowi nie należy rutynowo odmawiać dostępu do czystej toalety” – skomentowała sekretarz generalna Unite, Sharon Graham.

Kierowcy ciężarówek podkreślili również, że pomimo tego, że Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa ustanowił jasne zasady, zgodnie z którymi firmy muszą zezwalać kierowcom realizującym dostawy na korzystanie z toalet, wielu z nich nie przestrzega prawa.

Nieco ponad jeden na pięciu kierowców (22%) stwierdził, że zawsze ma dostęp do toalet dla klientów. Prawie jedna trzecia kierowców (32%) stwierdziła, że dostęp do toalet dla klientów pogorszył się w trakcie i po pandemii.

„Brak dostępu do toalet jest kluczowym powodem, dla którego pracownicy opuszczają branżę, zwłaszcza jeśli mają schorzenia. Branża nigdy nie stanie się bardziej zróżnicowana i atrakcyjna dla nowych podmiotów, dopóki ten problem nie zostanie rozwiązany, a dostępność do czystych toalet nie stanie się obowiązkowa” – dodał Adrian Jones, oficer krajowy Unite.

 

Jak nasi czytelnicy mogą być tego świadomi, kwestia korzystania z toalety była dobrze i wiele razy omawiana, zwłaszcza od czasu pandemii Covid-19. Nawet rząd ostrzegł firmy, że zapewnianie bezpiecznego i łatwego dostępu do obiektów jest prawem określonym w przepisach dotyczących miejsca pracy (zdrowie, bezpieczeństwo i opieka społeczna) z 1992 r.

Przepisy 20 i 21 stanowią, że odpowiednie i wystarczające udogodnienia sanitarne i urządzenia do mycia powinny być zapewnione w łatwo dostępnych miejscach oraz że musi być dostępna ciepła i zimna bieżąca woda oraz mydło.

„Firmy realizujące lub odbierające dostawy powinny zapewnić kierowcom łatwy i bezpieczny dostęp do toalet i urządzeń do mycia rąk, aby wspierać ich zdrowie i dobre samopoczucie podczas wykonywania ich ważnej pracy wspierającej gospodarkę. Uniemożliwianie dostępu jest niezgodne z prawem” – wyjaśniła w 2020 r. Baronowa Vere, ówczesny parlamentarny podsekretarz stanu w Departamencie Transportu.

Kierowcy HGV UK