Apple zwiększa wysiłki na rzecz dekarbonizacji łańcucha dostaw

Apple zwiększa wysiłki na rzecz dekarbonizacji łańcucha dostaw

 

Globalny gigant technologiczny Apple wydał apel do swojego globalnego łańcucha dostaw, wzywając do podjęcia nowych kroków w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Firma przedstawia plany wspierania dostawców i inwestowania w projekty usuwania dwutlenku węgla.

Apple oświadczył w zaktualizowanym komunikacie, że oceni pracę swoich głównych dostawców i partnerów produkcyjnych oraz będzie śledzić roczne postępy we wdrożeniach, takich jak uruchamianie aktualizacji czystej energii i wydajności, w celu zwiększenia szerszych poziomów dekarbonizacji w całym łańcuchu dostaw.

 

Apple jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla w swojej globalnej działalności korporacyjnej od 2020 r. i buduje plany osiągnięcia zerowej emisji w całej swojej działalności, łańcuchach dostaw i produktach do 2030 r., zobowiązując się do zmniejszenia emisji o 75% i opracowania rozwiązań w zakresie usuwania dwutlenku węgla dla pozostałych 25% .

Firma oświadczyła, że zapewni szereg platform, narzędzi cyfrowych i najlepszych praktyk, aby pomóc dostawcom w zintensyfikowaniu działań na rzecz dekarbonizacji.

„Walka ze zmianami klimatycznymi pozostaje jednym z najpilniejszych priorytetów Apple, a takie chwile zmuszają do działania w tych słowach” – powiedział Tim Cook, dyrektor generalny Apple.

„Nie możemy się doczekać dalszej współpracy z naszymi dostawcami, aby do 2030 r. łańcuch dostaw Apple był neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla”.

 

Apple jest powszechnie uważany za lidera w branży pod względem zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw, który wcześniej był na szczycie indeksu przejrzystości informacji korporacyjnych w ramach zielonego łańcucha dostaw (CITI). Firma uruchomiła ogromne programy mające na celu mobilizację dostawców do pozyskiwania czystej energii.

W 2021 r. Apple ujawnił, że ponad 100 jego partnerów produkcyjnych w całym łańcuchu dostaw zgodziło się pozyskiwać w 100% odnawialną energię elektryczną do produkcji produktów Apple, co wydaje się mieć na celu uniknięcie ponad 15 milionów ton emisji dwutlenku węgla rocznie.

Łącznie 110 partnerów produkcyjnych Apple zgodziło się na zobowiązanie do wykorzystywania wyłącznie energii odnawialnej do produkcji komponentów giganta technologicznego. Według Apple, zwiększy to popyt na ponad 8 GW czystej energii, co pozwoli uniknąć ponad 15 milionów ton metrycznych CO2e rocznie – co odpowiada 3,4 miliona samochodów mniej na drogach każdego roku.

Liczba ta wzrosła teraz do 200 dostawców, pokrywając ponad 70% bezpośrednich wydatków Apple na produkcję. Apple wzywa teraz swoich dostawców do skupienia się na szerszych działaniach na rzecz dekarbonizacji, wykraczających poza ograniczanie emisji produktów Apple.

Apple uruchomił również amerykańsko-chiński Green Fund, który zainwestuje 100 milionów dolarów w całym łańcuchu dostaw w projekty związane z efektywnością energetyczną. W szczególności fundusz umożliwia Apple i jego dostawcom inwestowanie w projekty czystej energii o łącznej wartości ponad jednego gigawata energii odnawialnej w Chinach.

Projekty usuwania dwutlenku węgla

Ponieważ Apple zamierza pokryć 25% emisji w swoim łańcuchu wartości poprzez wykorzystanie projektów usuwania dwutlenku węgla, firma ogłosiła również trzy nowe inicjatywy za pośrednictwem swojej platformy usuwania dwutlenku węgla.

Fundusz Odbudowy ma na celu generowanie zwrotu finansowego z projektów przy jednoczesnym usuwaniu dwutlenku węgla z atmosfery.

Firma współpracuje z Conservation International i Goldman Sachs przy trzech projektach leśnych w Brazylii i Paragwaju, aby przywrócić 150 000 akrów lasów i 100 000 akrów rodzimych łąk i terenów podmokłych.

 

Przewiduje się, że projekty mają usunąć milion ton metrycznych dwutlenku węgla z atmosfery do 2025 roku.

Ponadto Apple ogłosił plany wsparcia analizy przeprowadzonej przez Carbon Direct, która zidentyfikuje ścieżki rozwoju zrównoważonych paliw lotniczych.

Wreszcie, Apple współpracuje z platformą ChangemakerXchange, aby stworzyć sieć kierowanego przez młodzież aktywizmu i innowacji na rzecz klimatu. Inicjatywa zostanie uruchomiona w Egipcie na COP27 i przez następne dwa lata będzie wspierać grupę 100 osób odpowiedzialnych za zmiany i innowatorów społecznych — 50 z Europy i 50 z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Kierowcy HGV UK