Wielka Brytania łagodzi zasady godzin pracy kierowców dla osób wspierających operację „London Bridge”

Wielka Brytania łagodzi zasady godzin pracy kierowców dla osób wspierających operację „London Bridge”

 

Brytyjski Departament Transportu (DfT) wprowadził tymczasowe złagodzenie egzekwowania unijnych przepisów dotyczących godzin pracy kierowców w Anglii, Szkocji i Walii. Złagodzenie dotyczy tylko kierowców zaangażowanych w realizację operacji „London Bridge” w okresie żałoby narodowej.

Opisując potrzebę złagodzenia przepisów, DfT powiedział, że "ma to związek z nadzwyczajną sytuacją wynikającą ze śmierci Jej Królewskiej Mości Elżbiety II oraz potrzebę szybkiego przetransportowania znacznych ilości towarów i personelu w celu wsparcia oficjalnych ceremonii i wydarzeń odbywających się w całej Wielkiej Brytanii.”

DfT wyjaśnia, że dotyczy to między innymi państwowego pogrzebu Jej Królewskiej Mości.

Złagodzenie zasad obowiązuje od godziny 16:00, 9 września 2022 r. do godziny 23:59, 22 września 2022 r. Zmiana dotyczy wszystkich kierowców biorących udział w realizacji operacji London Bridge w okresie żałoby narodowej.

 

Według strony internetowej rządu Wielkiej Brytanii, zasady dotyczące godzin pracy kierowców UE mogą zostać tymczasowo złagodzone w następujący sposób:

1. Zastąpienie zwykle dozwolonego dziennego limitu jazdy z 9 do 10 godzin do dwóch razy w tygodniu na 11 godzin do dwóch razy w tygodniu. W praktyce oznacza to, że kierowca może jechać do 11 godzin nie więcej niż 2 razy w ciągu jednego tygodnia, podczas gdy wszystkie inne dzienne limity jazdy pozostają na poziomie 9 godzin.

2. Zastąpienie wymogu co najmniej 2 tygodniowych okresów odpoczynku, w tym 1 regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 45 godzin w okresie 2 tygodni, alternatywnym schematem tygodniowych okresów odpoczynku, jak określono poniżej, oraz zwiększeniem dwutygodniowego limitu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do 99 godzin.

Ponadto alternatywny schemat tygodniowych okresów odpoczynku dla kierowców stosujących relaksację związaną z tygodniowymi okresami odpoczynku to:

  • Regularny tygodniowy okres odpoczynku nie jest wymagany w okresie 2 tygodni, pod warunkiem wykorzystania 2 skróconych tygodniowych okresów odpoczynku trwających co najmniej 24 godziny.
  • Następnie należy skorzystać z 2 regularnych tygodniowych okresów odpoczynku. Jednakże każde skrócenie tygodniowego odpoczynku jest rekompensowane w normalny sposób równoważnym okresem odpoczynku wykorzystanym przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.
  • Ponadto każdy odpoczynek wykorzystany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku powinien być połączony z regularnym tygodniowym okresem odpoczynku trwającym co najmniej 45 godzin (który można podzielić na 2 regularne tygodniowe okresy odpoczynku).

 

DfT dodaje, że to złagodzenie nie może być stosowane w połączeniu z istniejącymi przepisami dotyczącymi jazdy międzynarodowej, które w pewnych okolicznościach dopuszczają dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku. Ponadto nie zaleca się korzystania z tego kierowcom wykonującym częściowo przejazdy międzynarodowe.

DfT podkreśla również, że realizacja czasowego rozluźnienia powinna odbywać się poprzez porozumienie między pracodawcami a pracownikami i przedstawicielami kierowców.

Operatorzy muszą powiadomić DfT, jeśli to złagodzenie zostanie wykorzystane, wypełniając formularz wstępnego powiadomienia o złagodzeniu i wysyłając kopię e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypełnione powiadomienie uzupełniające o zwolnieniu należy następnie przesłać e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 29 września 2022 r.

Niespełnienie wymogu powiadomienia DfT byłoby wskazówką dla organów ścigania, że łagodzenie zostało zastosowane niewłaściwie i że mogą wystąpić dalsze działania dochodzeniowe.

 

Co więcej, DfT pisze, że jeżdżąc zgodnie z zachowanymi unijnymi przepisami dotyczącymi godzin pracy kierowców, kierowcy muszą odnotować na odwrocie swoich wykresów lub wydruków tachografów powody, dla których przekraczają normalnie dozwolone limity. Jest to powszechna praktyka w sytuacjach awaryjnych i ma zasadnicze znaczenie dla celów egzekwowania prawa.

Czasowe rozluźnienie może być stosowane tylko w razie potrzeby. W przeciwnym razie należy przestrzegać normalnych zasad godzin pracy kierowców.

Pełne szczegóły dotyczące relaksu znajdziesz tutaj

Kierowcy HGV UK