Nowe badanie pokazuje ogromny wpływ rosnących kosztów energii i inflacji

Nowe badanie pokazuje ogromny wpływ rosnących kosztów energii i inflacji

 

Jak wynika z ostatnich badań, według ankietowanych:

 • Rosnące koszty energii powodują poważne zakłócenia dla połowy firm
 • 1 na 5 firm uważa, że koszty energii będą problemem przez kolejne dwa lata
 • Prawie jedna trzecia firm twierdzi, że wzrost stawek National Insurance wpłynie na rekrutację
 • Trzy czwarte firm borykających się ze zwiększonymi kosztami transportu
 • Ceny wejściowe producenta wynoszą obecnie 24% i są najwyższe z poprzednich rekordów
 • Obecnie w brytyjskim sektorze produkcyjnym jest 93 000 wolnych wakatów
 • Całkowite inwestycje w produkcję są obecnie niższe niż przed pandemią w 2019 roku.

 

Brytyjscy producenci wzywają rząd do przedstawienia pakietu środków pomocy na skalę tych obserwowanych w najgorszych momentach pandemii, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu gospodarki i pomóc zapobiec poważnej recesji, potencjalnie znacznej niewypłacalności i utracie miejsc pracy.

Wezwanie pojawiło się po ujawnieniu danych Make UK, pokazujących ogromny wpływ rosnących kosztów energii na firmy, wraz z skumulowanym efektem wzrostu innych wydatków biznesowych, takich jak zwiększone koszty transportu i zakłócenia, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i proponowanym wzrostem podatku korporacyjnego.

Według Make UK, wpływ ilości czynników z ostatnich kilku lat, spotęgowany obecnie kryzysem energetycznym, jest tak samo dużym zagrożeniem dla producentów jak pandemia Covid, jeśli nie większym.

Oprócz wpływu wzrostu kosztów energii prawie trzy czwarte firm (74%) twierdzi, że borykają się ze zwiększonymi kosztami transportu, a ponad cztery piąte (82%) twierdzi, że zakłócenia w transporcie stanowią problem dla ich działalności. Cztery na dziesięć ankietowanych firm stwierdziło, że zakłócenia na przejściu Dover - Calais spowodowały katastrofalne lub poważne zakłócenia w ich działalności.

Środki proponowane przez Make UK obejmują konkretne propozycje dotyczące energii, a także szereg środków wspomagających przepływ środków pieniężnych, zapewniających większy dostęp do podaży siły roboczej wraz z inicjatywami zachęcającymi do inwestycji, zwłaszcza w technologie wydajności energetycznej.

Komentując, dyrektor naczelny Make UK Stephen Phipson powiedział:

Podczas gdy przemysł znacznie się poprawił w ciągu ostatniego roku, wyraźnie zmierzamy w kierunku bardzo wzburzonych wód w obliczu wzrostu kosztów energii i trudnego środowiska międzynarodowego. Grozi to zburzeniem oczekiwań na trwałe ożywienie po pandemii.

Niektóre czynniki wpływające na firmy mają charakter globalny i nie może ich ograniczać sam rząd Wielkiej Brytanii. Jednak, tak jak słusznie podejmuje działania mające na celu ochronę najbiedniejszych, biorąc pod uwagę tempo, w jakim firmy spalają swoje bilanse tylko po to, by przetrwać, musi podjąć natychmiastowe i znaczące środki, aby pomóc chronić firmy przed najgorszymi skutkami eskalacji kosztów i pomóc chronić miejsca pracy.

Potrzebujemy konkretnego i największego do tej pory pakietu pomocy, aby chronić rentowne firmy i miejsca pracy, i potrzebujemy go teraz. Producenci nie mogą sobie pozwolić na czekanie, aż działający rząd usiądzie do stołu.

 

Wśród natychmiastowych środków proponowanych przez Make UK są:

 • Obniżenie podatku VAT od rachunków za energię elektryczną z 20% do 5%
 • Przywrócić składki na ubezpieczenie społeczne do stawek przed wzrostem w 2022 r.
 • Rozszerzenie obecnych ulg biznesowych stosowanych na inne sektory produkcyjne
 • Rozszerzenie ulgi od stawek biznesowych zarówno w przypadku ulepszeń budynków, jak i kwalifikujących się maszyn i urządzeń
 • Wprowadzenie systemu długoterminowych ulg kapitałowych w celu pobudzenia inwestycji w zielone technologie i środki efektywności energetycznej w celu zmniejszenia zużycia energii
 • Wprowadzenie na stałe rocznego dodatku inwestycyjnego (Annual Investment Allowance)
 • Pełna i fundamentalna reforma stawek biznesowych
 • Dokonanie przeglądu i rewizji przez Komitet Doradczy ds. Migracji listy zawodów deficytowych najpóźniej do początku 2023 r.

Kierowcy HGV UK