Zakaz korzystania z nawigacji samochodowej w ciężarówkach

Zakaz korzystania z nawigacji samochodowej w ciężarówkach

 

Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych (LGA), które reprezentuje rady w Anglii i Walii, stwierdziło, że używanie samochodowych nawigacji w ciężarówkach powinno być zabronione, aby zapobiec uderzeniom w wiadukty.

W komunikacie prasowym LGA powiedziało, że wiele społeczności „nadal boryka się z incydentami, w których ciężarówki blokują ulice, utknęły w wioskach lub rozbiły się o wiadukty w wyniku jazdy trasami nieodpowiednimi dla ich rozmiaru lub wagi, często po tym, jak zostały tam poprowadzone przez nawigację satelitarną”.

W szczególności LGA zdecydowało się wyróżnić następujące 4 przykłady:

  • ciężarówka Tesco zablokowała ulicę w Bristolu na 15 godzin i tak mocno zaklinowała się, że można ją było przesunąć tylko dźwigiem
  • ciężarówka przewożąca farbę wjechała w wiadukt w Leicestershire, rozlewając znaczne ilości farby na drodze i blokując ją na ponad 12 godzin 
  • w Swindon, w zeszłym roku w wiadukt Wotton Bassett uderzyła ciężarówka i był to jeden z wielu incydentów, które miały miejsce w ciągu ostatnich 20 lat
  • w Somerset, transporter samochodowy zaklinował się na lokalnej wiejskiej drodze, blokując dostęp do domów w okolicy.

 

W związku z powyższym LGA wzywa rząd do podjęcia pilnych działań i wykorzystania przyszłej ustawy transportowej „aby zgodnie z prawem wymagać od wszystkich kierowców samochodów ciężarowych korzystania ze specjalistycznych urządzeń nawigacyjnych”.

Są to urządzenia biorące pod uwagę wysokości mostów, wąskie drogi i drogi nieodpowiednie dla ciężarówek. Co więcej, pozwalają kierowcy na wprowadzenie wymiarów ciężarówki, takie jak wysokość, szerokość, wagę i ładunek, dzięki czemu są kierowane tylko po odpowiednich drogach.

W opinii LGA wprowadzenie obowiązku stosowania takich urządzeń pomogłoby kierowcom samochodów ciężarowych w efektywnym planowaniu tras, „zwłaszcza nowym kierowcom samochodów ciężarowych, którzy wchodzą do branży, aby wesprzeć kluczową rolę, jaką kierowcy ciężarówki odgrywają w gospodarce”.

 

„Samochody ciężarowe kolidujące z lokalną infrastrukturą, taką jak wiadukty, lub utykające na wąskich drogach powodują poważne zakłócenia i są kosztowne dla lokalnych społeczności. Ich uwolnienie często zajmuje dużo czasu i zasobów, powoduje duże zatory w lokalnej sieci drogowej, generując większe emisje i zakłócają lokalne usługi kolejowe”, podkreśla LGA.

Komentując stanowisko LGA, radny David Renard, rzecznik LGA Transport powiedział:

„Wciąż mamy do czynienia z serią wypadków, w których samochody ciężarowe blokują ulice, niszczą lokalne obszary i zbyt regularnie uderzają w wiadukty, co powoduje poważne zakłócenia w lokalnych społecznościach. Przewozów ciężarówkami jest więcej niż kiedykolwiek, co wiąże się z większą liczbą incydentów. Przebieg samochodów ciężarowych wzrósł o prawie 9 procent w ciągu ostatniego roku i powrócił powyżej poziomów sprzed pandemii”.

 

Renard kontynuował:

„Rady już współpracują z firmami zajmującymi się przewozem i spedycją, aby zapewnić, że ciężarówki korzystają z najodpowiedniejszych tras i dróg. Jednak istnieje mniejszość kierowców, którzy nadal stosują zwykłe systemy nawigacji satelitarnej, które prowadzą ich na trasy całkowicie nieodpowiednie do masy i wysokości ich pojazdu. Nakładając na każdą osobę prowadzącą samochód ciężarowy obowiązek korzystania ze specjalistycznego urządzenia nawigacyjnego, rząd może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wypadków i utrzymania ruchu na naszych drogach”.

Kierowcy HGV UK