Marks and Spencer kupuje Gist

Marks and Spencer kupuje Gist

 

Grupa Marks and Spencer przejęła firmę Gist - głównego dostawcę logistyki kontraktowej dla M&S Food za 230 mln funtów i poinformowała, że posunięcie to przyspieszy realizację planu modernizacji sieci łańcucha dostaw żywności.

Brytyjski detalista powiedział, że dostrzegł znaczne możliwości stworzenia bardziej wydajnego łańcucha dostaw i może obniżyć koszty, zaktualizować starsze systemy i poprawić automatyzację.

Gist współpracuje z M&S od dziesięcioleci, a także świadczy usługi logistyczne dla innych firm oraz prace spedycyjne dla BOC.

W 2009 roku firma podpisała duży kontrakt z M&S, zabezpieczając wszystkie operacje związane z żywnością i od tego czasu świadczy większość usług logistycznych M&S Food za pośrednictwem swojej sieci ośmiu głównych i 10 drugorzędnych magazynów dystrybucyjnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

 

M&S powiedział jednak, że istniejąca umowa miała wyższy koszt i wygasała za pięć lat, a więc przejęcie firmy przyniosłoby natychmiastowe korzyści z wyeliminowaniem opłat i kosztów umownych.

Dodał, że może teraz przejąć kontrolę nad siecią, zainwestować w nią i oprzeć się na programie optymalizacji łańcucha dostaw Vangarde.

Transakcja oznacza, że M&S kupuje cały kapitał zakładowy Gist za początkową kwotę 145 milionów funtów w gotówce.

Kolejna kwota gotówkowa w wysokości 85 mln GBP plus odsetki będzie płatna z wpływów z dalszego zbycia nieruchomości będących własnością lub najpóźniej w trzecią rocznicę zakończenia przejęcia.

Dodatkowy udział w zyskach z przychodów ze zbycia w wysokości do 25 milionów funtów, który będzie płatny pod pewnymi warunkami oraz M&S może zachować prawa własności jeśli zechce ; w takim przypadku należne będzie 110 milionów funtów plus odsetki.

 

Stuart Machin, dyrektor generalny M&S powiedział: „M&S było związane droższym kontraktem, który ogranicza zarówno naszą motywację do inwestowania, jak i nasz rozwój.

Ostatnie dwa lata pokazały, co można osiągnąć, współpracując z naszymi partnerami w Gist.

To dało mi pewność, że nadszedł czas, aby podjąć działania i usunąć przeszkodę w naszym rozwoju. Dlatego podjęliśmy zdecydowane działania, aby przejąć Gist, przejmując kontrolę nad naszym łańcuchem dostaw żywności po raz pierwszy w naszej historii”.

Machin dodał: „To pierwszy krok w wieloletnim planie, który zmieni cały łańcuch dostaw”.

Gist wypracował pro forma EBITDA w wysokości około 55 mln GBP w roku kończącym się 31 grudnia 2021 r., przy czym większość zysku odzwierciedla opłaty za zarządzanie obciążające M&S zgodnie z ustaleniami umownymi, które zostaną teraz wyeliminowane po konsolidacji.

Kierowcy HGV UK