Personel w Sevington Internal Border Facility w pobliżu Ashford zostanie oddelegowany w związku z opóźnieniami po Brexicie

Personel w Sevington Internal Border Facility w pobliżu Ashford zostanie oddelegowany w związku z opóźnieniami po Brexicie

 

Decyzja o czwartym przesunięciu terminu wprowadzenia kontroli towarów spożywczych przewożonych do i z Europy wpłynęła na około 70 pracowników zatrudnionych specjalnie w tym celu przez Ashford Port Health Authority.

Okazało się, że wyspecjalizowany personel, mający siedzibę w Sevington Internal Border Facility, niedaleko autostrady M20 w pobliżu Ashford, może być teraz zmuszony do tymczasowej zmiany miejsca pracy.

 

W lipcu miały rozpocząć się nowe kontrole i weryfikacje importu.

Rząd niedawno zdecydował, że data kontroli powinna zostać ponownie przesunięta i zostanie wprowadzona dopiero w 2023 roku.

W oświadczeniu przedstawiciel Ashford Port Health Authority powiedział:

„Obecnie zatrudniamy 70 osób na stanowiskach w Ashford Port, co kosztuje około 2,3 miliona funtów za same wypłaty, które są obecnie finansowane przez DEFRA. Nie obejmuje to innych kosztów. Nasz personel będzie nadal przeprowadzał kontrole IUU (nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy), ale obecnie badamy możliwości oddelegowania ich na inne stanowiska. W międzyczasie zespół będzie również wspierał inne projekty, a także będziemy nadal podnosić kwalifikacje i szkolić nasz personel byśmy byli w pełni gotowi, gdy pełne kontrole wejdą w życie”.

 

W oświadczeniu Defra powiedziała: „Pozostałe kontrole importu towarów z UE nie zostaną wprowadzone w lipcu 2022 r. Chcemy zapewnić, aby firmy i ich klienci byli wspierani w okresie ciągłych zakłóceń łańcucha dostaw i presji rosnących kosztów utrzymania.

Wprowadzanie w tej chwili nowych kontroli, które mogłyby przypadkowo stworzyć dalsze zagrożenia w krytycznych łańcuchach dostaw, nie byłoby właściwe. Będziemy nadal wspierać i współpracować z poszczególnymi władzami portowymi i lokalnymi interesariuszami w celu oceny i zarządzania skutkami tej decyzji”.

 

Kierowcy HGV UK