Ograniczenia w Wielkiej Brytanii dotyczące używania „czerwonego” diesla od 1 kwietnia 2022 r.

Ograniczenia w Wielkiej Brytanii dotyczące używania „czerwonego” diesla od 1 kwietnia 2022 r.

 

W związku ze zmianami, firmy z branży budowlanej i nie tylko, nie będą już mogły używać „czerwonego” oleju napędowego od 1 kwietnia 2022 r. do większości celów.

Od tego dnia nie będzie już legalne używanie czerwonego oleju napędowego do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, takich jak buldożery i dźwigi, ani do zasilania generatorów mobilnych na placach budowy. Firmy powinny przygotować się na zmianę, zmniejszając zapasy czerwonego oleju napędowego w zbiornikach magazynowych i rozważyć konsekwencje finansowe przejścia na zwykły olej napędowy oraz czy koszty te można przenieść na klientów lub wykonawców.

Czerwony olej napędowy różni się od zwykłego „drogowego” oleju napędowego na dwa sposoby: kolorem i stawką opodatkowania. Pod względem chemicznym oba paliwa są identyczne i podczas spalania uwalniają identyczne poziomy gazów cieplarnianych. Jego kolor zmienia się dzięki zastosowaniu czerwonego barwnika, który służy do odróżnienia go od zwykłego paliwa. Barwnik nie zmienia w żaden zauważalny sposób właściwości paliwa, ale pozwala HM Revenue and Customs (HMRC) sprawdzić, czy czerwony olej napędowy jest używany nielegalnie.

Czerwony olej napędowy podlega znacznie mniejszemu cłu paliwowemu - o 46,81 pensa za litr mniej niż zwykły olej napędowy. Czerwony olej napędowy podlega również obniżonej stawce 5% VAT na dostawy do 2300 litrów.

Z punktu widzenia ochrony środowiska stwarza to szereg problemów, między innymi dlatego, że użytkownicy czerwonego oleju napędowego płacą mniej niż ‘zwykli’ właściciele samochodów za szkodliwe emisje, które wytwarzają. W końcu 1 litr oleju napędowego emituje taką samą emisję, niezależnie od tego, czy jest używany na drodze, czy poza nią. Aby zachęcić użytkowników do odejścia od tego wysokowęglowego paliwa, rząd zamierza zakończyć 10-letnie zamrożenie cła na czerwony olej napędowy.

Zmiana prawa

Rząd ogłosił szereg zmian w swoim podejściu do opodatkowania oleju napędowego w budżecie 2020. Zmiany, które mają największy wpływ, to nowe ograniczenia dotyczące używania czerwonego oleju napędowego wchodzą w życie od kwietnia 2022 r. Firmy, których to dotyczy, nie będą już kwalifikować się do stawki podatku od czerwonego oleju napędowego, co oznacza, że będą musiały używać paliwa opodatkowanego według standardowej stawki dla zwykłego oleju napędowego. Intencją tej zmiany jest zrównoważenie szkodliwego wpływu paliw kopalnych na środowisko i zachęcenie użytkowników do przejścia na bardziej przyjazne dla środowiska paliwa alternatywne. Zmiana ma pomóc w realizacji rządowych celów w zakresie zmian klimatycznych i jakości powietrza.

Od 1 kwietnia 2022 r. czerwony olej napędowy może być używany wyłącznie do następujących celów:

  • do pojazdów i maszyn stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie, hodowli ryb i leśnictwie. Obejmuje to dopuszczenie pojazdów używanych w rolnictwie do cięcia poboczy i żywopłotów, odśnieżania i posypywania dróg:
  • do napędzania pojazdów pasażerskich, towarowych lub konserwacyjnych przeznaczonych do poruszania się po torach kolejowych;
  • do ogrzewania i wytwarzania energii elektrycznej w pomieszczeniach niekomercyjnych – obejmuje to ogrzewanie domów i budynków takich jak miejsca kultu, szpitale i ratusze; wytwarzanie energii poza siecią; oraz zastosowania bez napędu na łodziach mieszkalnych zacumowanych na stałe;
  • do utrzymania gminnych amatorskich klubów sportowych oraz pól golfowych;
  • jako paliwo do wszystkich statków morskich tankujących i eksploatowanych w Zjednoczonym Królestwie, z wyjątkiem napędzania prywatnych statków wycieczkowych w Irlandii Północnej; lub
  • do napędzania maszynerii objazdowych jarmarków i cyrków.

Przygotowanie do zmiany

Po 1 kwietnia 2022 r. czerwony olej napędowy nie może być używany do pojazdów lub urządzeń, które nie są już uprawnione do jego używania. Każde paliwo znajdujące się już w zbiorniku może nadal być zużyte, jeśli zostało legalnie wlane do pojazdu przed 1 kwietnia 2022 r.

Czerwony olej napędowy, który pozostaje w zbiornikach magazynowych po 1 kwietnia 2022 r., należy zutylizować lub przekazać komuś, kto nadal może go używać. Jednak zbiorniki nie muszą być przepłukiwane.

Trudności pojawiają się w związku z pojazdami lub maszynami, które są używane zarówno do celów „dozwolonych”, jak i „niedozwolonych” po zmianie przepisów. Jeśli biały olej napędowy nie jest używany do wszystkich celów, zbiornik będzie musiał zostać wypłukany, aby usunąć wszelkie ślady paliwa objętego rabatem przy zmianie zastosowania. Szczególną ostrożność należy zachować przy wypożyczonym sprzęcie.

Ślady czerwonego oleju napędowego prawdopodobnie pozostaną w zbiornikach paliwa przez jakiś czas po zmianach, a HMRC może przeprowadzić wyrywkowe kontrole. Firmy muszą zatem przechowywać dowody, że każdy czerwony olej napędowy został wprowadzony przed zmianą przepisów i że pojazd był uzupełniany białym olejem napędowym od 1 kwietnia 2022 r.

HMRC może przejąć pojazdy i maszyny, w przypadku których okaże się, że nielegalnie jeżdżą na czerwonym oleju napędowym. Grzywny i sankcje karne mogą zostać nałożone na osoby, które celowo lub lekkomyślnie łamią przepisy.

HMRC opublikował wytyczne dla użytkowników paliw dotyczące przygotowania się do zmiany. Można je znaleźć tutaj.

Kierowcy HGV UK