Przewoźnicy ponoszą odpowiedzialność za transport imigrantów – nawet jeśli ciężarówki są w pełni zabezpieczone

Przewoźnicy ponoszą odpowiedzialność za transport imigrantów – nawet jeśli ciężarówki są w pełni zabezpieczone

 

Minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Priti Patel najprawdopodobniej ogłosi poprawki, które przyznają funkcjonariuszom straży granicznej większe uprawnienia do karania firm transportowych, podaje Daily Telegraph.

Plany wydają się odzwierciedlać wiosenny dokument polityczny rządu Wielkiej Brytanii, który obejmował środki mające na celu zapobieganie przekraczaniu kanału przez migrantów w ciężarówkach. Podobno poprawki do ustawy o obywatelstwie i granicach będą oznaczać dla przewoźników grzywnę w wysokości 2000 funtów za każdego nielegalnego migranta znalezionego w ich ciężarówce – nawet jeśli przeszli pełną kontrolę i zastosowali wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Obecnie przewoźnikom grozi grzywna w wysokości 2000 funtów za każdego nielegalnego migranta znalezionego w pojazdach. Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zostały podjęte wszystkie wymagane kroki w celu zabezpieczenia ciężarówek i naczep.

 

The Daily Telegraph twierdzi, że urzędnicy Home Office powiedzieli, że istniejące przepisy nie są skuteczne, powołując się na badania, które wykazały, że ponad 1 na 3 ciężarówki nie zastosowała żadnych środków bezpieczeństwa. Gazeta pisze, że uważa się, że aż 8000 migrantów przybywa do Wielkiej Brytanii ciężarówkami, mimo że obecnie stosowane są rygorystyczne kontrole transgraniczne i skanery.

Mówi się, że nowe przepisy spowodują, że kierowcy i przewoźnicy będą odpowiedzialni za nielegalny przewóz migrantów – nawet w przypadku pełnego zabezpieczenia ciężarówki.

Plany, do których odwołuje się Daily Telegraph, niejako odzwierciedlają dokument polityczny rządu brytyjskiego, który został opublikowany wiosną tego roku. W szczególności zalecił podjęcie następujących trzech środków:

Wprowadzenie nowej kary za niezabezpieczenie pojazdu, niezależnie od tego, czy na pokładzie znajduje się nielegalny migrant, czy nie

Rozszerzenie programu o nakładanie kary na wszystkich przewoźników, w przypadku których migrant znajduje się w ich pojeździe, niezależnie od bezpieczeństwa ładunku

Weryfikacja akredytacji dla przewoźników, u których wielokrotnie stwierdza się naruszenia. W oświadczeniu reagującym na ten dokument polityczny Chris Yarsley - Policy Manager w Logistics UK powiedział, że w przypadku braku ochrony kierowców ciężarówek, więcej kierowców zrezygnuje z zawodu, co jeszcze bardziej pogorszy obecny niedobór kierowców:

„Logistics UK zdecydowanie sprzeciwia się rządowej propozycji rozszerzenia istniejącego systemu kar na każdego przewoźnika, który znajdzie się z nielegalnym migrantem w swoim pojeździe, niezależnie od przestrzegania przez niego norm bezpieczeństwa ładunku lub systemów akredytacji. Gdy osoba podejmuje wszelkie rozsądne środki, aby zmniejszyć ryzyko nielegalnego wejścia na rynek, niesprawiedliwe jest pozbawianie operatora pojazdu jakiejkolwiek obrony i po prostu nakładanie automatycznej kary, której koszt będzie wygórowany dla wielu mniejszych operatorów. Systemy detekcji stosowane w portach same w sobie nie są w pełni skuteczne w lokalizowaniu osób ukrytych na pokładzie pojazdu; nierealistyczne jest oczekiwanie, że przewoźnicy i kierowcy, którzy nie są ani przeszkolonymi pracownikami ochrony ani urzędnikami imigracyjnymi, będą osiągać lepsze wyniki niż agencje rządowe. Propozycje te mogą mieć znaczący wpływ na operacje łańcucha dostaw, zniechęcając firmy do sprowadzania towarów do Wielkiej Brytanii, a także zmniejszając atrakcyjność prowadzenia pojazdów ciężarowych jako opcji kariery w czasie, gdy branża bardzo cierpi z powodu niedoboru pracowników”.

 

RHA wyraziła również zaniepokojenie planami stwierdzając:

„Rozważając operację graniczną, ważne jest, aby rząd nie miał nierealistycznych oczekiwań, że obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zawsze spoczywa na kierowcy i przewoźniku, niezależnie od tego, co jest pod ich kontrolą, czy nie”.

Nagrania na pokładzie zarejestrowane z samochodu ciężarowego Whites Transport Services w maju pokazują, w jaki sposób kierowcy muszą przeprowadzać ciągłe kontrole. W krótkim czasie, który jeden z kierowców firmy spędził na płaceniu za paliwo, jeden migrant wślizgnął się do bocznej szafki ciężarówki. Mimo to kierowca ciężarówki wykonał wszystkie niezbędne kontrole i mógł odjechać bez dodatkowych pasażerów – dzięki temu uniknął kar.

Jednak nie każdy ma tyle szczęścia. Jednym z przykładów jest firma Templar European Logistics, zarejestrowana w Polsce, ale należąca do Anglika Matta Garnetta. Firma ujawniła na swojej stronie na Facebooku w maju, że pomimo przeprowadzenia przez kierowcę wszystkich niezbędnych kontroli, w przyczepie ciężarówki znaleziono 5 migrantów. We wspomnianym wcześniej poście na Facebooku Templar European Logistics powiedział, że w wyniku incydentu stracił ponad 40 000 funtów – 4000 funtów grzywny od rządu, oprócz szkód wartych 4000 funtów i 34 000 funtów za utracony ładunek.

Pod koniec lipca przewoźnik ujawnił, że grzywna wzrosła do 5000 funtów. Firma zobowiązała się walczyć z decyzją i złożyła odwołanie.

Oprócz radzenia sobie z groźbą kary za nieświadomy transport migrantów do Wielkiej Brytanii, truckerzy przewożący towary przez kanał La Manche mogą również spotkać się z atakami ze strony samych migrantów.

W maju tego roku materiały wideo i fotograficzne, a także zeznania świadków kierowców ujawniły, w jaki sposób migranci rzucali przedmiotami w przednie szyby kierowców ciężarówek w celu spowolnienia, a następnie wskoczenia do przejeżdżających samochodów ciężarowych. Polski kierowca, który doświadczył ataku, powiedział lokalnej gazecie, że obawiał się o swoje życie podczas incydentu.

Jeszcze w zeszłym miesiącu we francuskich mediach pojawiły się również doniesienia o 20 migrantach, którzy próbowali włamać się do przyczep podczas zatorów spowodowanych problemami w nowym terminalu Calais Port.

Kierowcy HGV UK