Rząd nie ułatwi i nie wpisze zawodu kierowców HGV na listę zawodów z niedoborem pracowników?

Rząd nie ułatwi i nie wpisze zawodu kierowców HGV na listę zawodów z niedoborem pracowników?

 

Według rządu praca kierowcy ciężarówki nie kwalifikuje się do zawodów niedoborowych, a branża musi zamiast tego skoncentrować się na wypełnianiu stanowisk bezrobotnymi z Wielkiej Brytanii.

Coraz częściej pojawiają się apele o dodanie kierowców ciężarówek do listy zawodów, w których występuje niedobór pracowników, ale w odpowiedzi na niedawne pytanie posła Jonathana Edwardsa o ocenę dokonaną przez rząd, minister spraw wewnętrznych Kevin Foster powiedział, że jest to niemożliwe.

Powiedział: „Za radą niezależnego Komitetu Doradczego ds. Migracji (MAC) rząd rozszerzył dostępność sponsorowanych wiz tylko dla absolwentów z kwalifikacjami na poziomie 3 RQF (podobne kwalifikacje do A-levels czyli odpowiednik polskiej matury) i obniżył próg wynagrodzenia do 25600 funtów.

MAC stwierdził, że praca kierowcy ciężarówki nie spełnia tego progu, więc nie kwalifikuje się do sponsorowanej wizy dla wykwalifikowanego pracownika i nie może zostać dodana do listy zawodów niedoborowych”.

Foster dodał: „Podobnie jak w innych sektorach, należy skupić się w pierwszej kolejności na szkoleniu i rekrutacji pracowników z Wielkiej Brytanii, zwłaszcza biorąc pod uwagę wpływ pandemii, który spowodował poszukiwanie pewniejszego nowego zatrudnienia.

Logistics UK powiedział, że chce, aby szkolenie kierowców samochodów ciężarowych było przystępne, dostępne i atrakcyjne dla wszystkich, biorąc pod uwagę obecną wysoką stopę bezrobocia w kraju.

Badania wykazały, że 29% firm logistycznych przewiduje, że w tym roku nie będzie w stanie obsadzić wakatów dla kierowców ciężarówek, a 14,5% spodziewa się długich opóźnień przed obsadzeniem stanowisk.

Alex Veitch kierownik ds. polityki publicznej w Logistics UK powiedział: „Ponieważ branża logistyczna pilnie potrzebuje tych pracowników, wzywamy rząd do włączenia szkoleń dla kierowców samochodów ciężarowych do listy kursów finansowanych przez Narodowy Fundusz Umiejętności w celu przekwalifikowania potencjalnych pracowników i pomocy w ich rekrutacji.”

Dodał: „Logistics UK wzywa również DVSA do utrzymania swojego tempa, aby nadrobić zaległości w co najmniej 30 000 egzaminach na prawo jazdy, które zostały przełożone z powodu Covid-19 między marcem i grudniem 2020 r.”

Wezwanie nastąpiło po spotkaniu RHA, związku Unite i baronessy Vere, aby zwrócić uwagę na rosnący kryzys na rynku pracy w transporcie.

RHA poinformowało, że na spotkaniu poruszono kwestie związane ze szkoleniem kierowców i praktykami zawodowymi, CPC kierowców i krótkoterminowy dostęp do siły roboczej spoza Wielkiej Brytanii.

Kierowcy HGV UK