reklama

Parking dla ciężarówek na terenie lotniska Manston zostanie zamknięty

Parking dla ciężarówek na terenie lotniska Manston zostanie zamknięty

 

Usługi dla samochodów ciężarowych jadących do UE na terenie lotniska Manston bedą zawieszone.

Od niedzieli 21 marca ładunki zmierzające do portu w Dover nie będą już kierowane na teren lotniska i nie będą już oferować testów Covid-19 ani kontroli celnych dla przewoźników.

Wszystkie samochody ciężarowe będzie obowiązywać operacja Brock między zjazdami 8 i 9 na M20, z jednym pasem przeznaczonym dla Eurotunelu, a drugim dla portu w Dover.

Kierowców samochodów ciężarowych, którzy wymagają testu Covid-19 przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii, zdecydowanie zachęca się do zrobienia go przed wjazdem do Kent, aby uniknąć opóźnień. Każdy, kto przybędzie bez niego, zostanie skierowany do jedynego obiektu w Sevington, niedaleko Ashford.

reklama

Zastępca Komendanta Głównego Claire Nix z policji w Kent powiedziała:

„Dzięki ciężkiej pracy wszystkich partnerów i kierowców jadących do UE, którzy przestrzegali wymagań, nie było znaczących problemów z ruchem drogowym na drogach hrabstwa Kent od zakończenia okresu przejściowego UE. Zawieszenie usług na terenie dawnego lotniska w Manston jest pierwszym ważnym krokiem na drodze do ostatecznego powrotu do normalnego funkcjonowania, ponieważ oznacza to, że ruch ciężarowy kierowany do portu w Dover będzie teraz przebiegał przez bezpośrednią trasę wzdłuż M20 z łatwiejszym dostępem do pełnego zakresu usług, które będą świadczone w Sevington Inland Border Facility.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że Manston można ponownie reaktywować w krótkim czasie, jeśli będzie to konieczne, i że miejsce to było przewidywane jako parking ciężarówek tylko w ekstremalnych okolicznościach - tak jak miało to miejsce po zamknięciu granicy francuskiej w grudniu zeszłego roku.

Niedawne porozumienie między rządami Wielkiej Brytanii i Francji, zgodnie z którym kierowcy samochodów ciężarowych, którzy spędzają w kraju mniej niż 48 godzin, nie potrzebują już negatywnego wyniku testu Covid-19 przed wjazdem do Francji, dało partnerom możliwość przeglądu planu zarządzania ruchem i uzgodnienia, że zawieszenie usług w Manston to krok we właściwym kierunku.

Chciałbym uspokoić mieszkańców, że chociaż te zmiany mogą w krótkim okresie spowodować pewne zakłócenia w ruchu lokalnym, my w Kent Resilience Forum będziemy nadal uważnie monitorować ilość przewozów i pozostaniemy zaangażowani w utrzymywanie Kent w ruchu. Chciałbym również podziękować wszystkim za ich cierpliwość, gdy kraj nadal dostosowuje się po zakończeniu okresu przejściowego UE ”.

Umowa na wykorzystanie części terenu Manston jako parkingu dla ciężarówek została przedłużona do końca czerwca 2021 r. w ramach umowy zawartej między właścicielami gruntów RiverOak Strategic Partners a operatorami ciężarówek Stone Hill Park i Departamentem Transportu.

Specjalne zlecenie deweloperskie pozwala na wykorzystanie tego miejsca do przechowywania do 4000 samochodów ciężarowych, aby pomóc radzić sobie z możliwymi korkami po wyjściu z UE w porcie w Dover.

Zlecenie rozszerzyło umowę na wykorzystanie Manston jako krótkoterminowego rozwiązania operacji Stack, która po raz pierwszy została zawarta w Stone Hill Park w sierpniu 2015 roku.

Miejsce zostało uruchomione wcześniej niż planowano 1 stycznia, po tym, jak francuski rząd zamknął granicę dla podróżujących z Wielkiej Brytanii.

Ta sytuacja doprowadziła do wykorzystania terenu do maksymalnego poziomu, co spowodowało duże opóźnienia samochodów ciężarowych na drogach powiatowych. Podjęto wysiłki, aby zapewnić kierowcom dostęp do żywności i udogodnień. (ludzie podjęli nie wy dziady!!!)

Minister transportu Rachel Maclean powiedziała: „Dzięki wysiłkom branży transportowej i partnerów, ruch w Kent nadal przebiega płynnie, co jest fantastyczne.”

reklama

reklama

Kierowcy HGV UK

reklama