reklama

Raport UE ujawnia różnice w wynagrodzeniach między kierowcami ciężarówek z Europy Zachodniej i Wschodniej

Raport UE ujawnia różnice w wynagrodzeniach między kierowcami ciężarówek z Europy Zachodniej i Wschodniej

 

Niedawny raport opublikowany przez Komisję Unii Europejskiej pokazuje, że kierowcy ciężarówek zatrudnieni przez zachodnioeuropejskich przewoźników kosztują zazwyczaj 179% więcej niż ich odpowiednicy z Europy Wschodniej.

W raporcie wykorzystano dane z 2019 r., ale sporządzono również prognozy do 2023 r.

Jak można przeczytać w dokumencie, proporcjonalnie wyższe wynagrodzenia będą rosły wśród truckerów zatrudnionych przez przewoźników z Europy Wschodniej. Oczekuje się jednak, że koszty pracy na Zachodzie będą nadal o 171% wyższe w 2023 r .

Co to jest koszt pracy?

Koszt pracy to suma wszystkich wynagrodzeń wypłaconych pracownikom, a także kosztów świadczeń pracowniczych i podatków od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę.

reklama

Oszacowano, że w 2019 r. koszty pracy przewoźników z Europy Zachodniej były średnio o 179% wyższe niż w przypadku firm z Europy Wschodniej (Tabela 3-15). Ta różnica kosztów znajduje odzwierciedlenie w wyższym udziale kosztów pracy w całkowitych kosztach operacyjnych firm zachodnioeuropejskich. Chociaż prognozowana stopa wzrostu kosztów pracy do 2023 r. jest wyższa we wschodnioeuropejskich państwach członkowskich w porównaniu z zachodnioeuropejskimi państwami członkowskimi, oczekuje się, że koszty pracy na Zachodzie będą nadal o 171% wyższe niż na Wschodzie. Koszty pracy w krajach Europy Południowej znajdują się w przybliżeniu w połowie między wartościami na Zachodzie i Wschodzie (patrz Tabela 3-15).

W sprawozdaniu Komisji podkreślono również, że koszty pracy, które obejmują wynagrodzenia brutto i koszty zabezpieczenia społecznego, są kluczowym składnikiem kosztów dla przewoźników. Dlatego w artykule stwierdzono, że „różnice w kosztach pracy na rynku przewozów drogowych UE są istotnym czynnikiem napędzającym dynamikę rynku”.

Ponadto na wykresie wspomnianych danych za rok 2019 przedstawiono zestawienie kosztów przewoźników w każdym państwie członkowskim UE. W Danii, która ma najwyższe koszty operacyjne w UE, same koszty pracy są wyższe niż całkowite koszty operacyjne na Litwie, w Rumunii i na Łotwie.

W raporcie stwierdza się, że niedobory kierowców doprowadziły również do znacznego wzrostu liczby kierowców z krajów spoza UE zatrudnionych w UE:

Liczba zaświadczeń kierowców wydawanych tym kierowcom wzrosła prawie dwukrotnie w latach 2014–2016 do około 76 000 (2,5% całkowitej siły roboczej w sektorze transportu drogowego). Większość z nich jest zatrudnionych w Polsce, na Litwie, w Słowenii i Hiszpanii.

reklama

reklama

Kierowcy HGV UK

Dodaj komentarz

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu.
Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

reklama