Obywatelom UE zaoferowano wsparcie finansowe do opuszczenia UK

Obywatelom UE zaoferowano wsparcie finansowe do opuszczenia UK

Od 1 stycznia obywatele UE zostali włączeni do rządowego programu dobrowolnych powrotów, w ramach którego oferowane jest wsparcie finansowe jako zachęta do powrotu do kraju pochodzenia.

Dofinansowanie pokrywa koszt przelotu i do 2000 GBP na przesiedlenie. Program ma pomóc niektórym migrantom w Wielkiej Brytanii w dobrowolnym wyjeździe z kraju.

Osoby pracujące w Wielkiej Brytanii stwierdziły, że oferta pieniędzy na powrót do domu jest sprzeczna z twierdzeniem rządu, że robi wszystko, co w jego mocy, aby zachęcić ludzi do zarejestrowania się w celu uzyskania statusu osiedleńca. Termin dla Europejczyków mieszkających w Wielkiej Brytanii na złożenie wniosku o status (EUSS) upływa 30 czerwca.

Benjamin Morgan, który prowadzi unijny projekt dotyczący praw bezdomnych w Centrum Prawa Publicznego powiedział: „Z naszych badań jasno wynika, że niektórzy z obywateli UE jeszcze nie rozwiązali kwestii swojego statusu. Bariery w składaniu wniosków i opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Home Office pozostają istotnymi czynnikami. Te mieszane informacje dotyczące statusu osiedleńca i dobrowolnych powrotów poważnie podważają twierdzenie rządu, że prawa Europejczyków znajdujących się w trudnej sytuacji będą chronione po Brexicie”.

Rzecznik Home Office powiedział: „Niektóre osoby mogą nie chcieć uzyskać statusu w ramach EUSS i mogą nie chcieć pozostać w Wielkiej Brytanii po upływie terminu. Dlatego napisaliśmy do zainteresowanych osób, aby poinformować ich, że obywatele EOG, którzy chcą opuścić Wielką Brytanię, mogą kwalifikować się do wsparcia w ramach programu dobrowolnych powrotów”.

Wiadomość ta pojawiła się, gdy badania przeprowadzone przez Joint Council for the Welfare of Immigrants (JWCI) ostrzegły, że tysiące europejskich kluczowych pracowników ryzykuje utratę prawa do pozostania w Wielkiej Brytanii.

Raport zatytułowany When the Clapping Stops: EU Care Workers After Brexit ostrzega, że tysiące obywateli Europy pełniących obecnie kluczowe role pracowników w sektorze opieki, a także osoby pracujące w budownictwie, produkcji i rolnictwie, są zagrożone utratą swoich praw i usunięciem z Wielkiej Brytanii.

Spośród 295 ankietowanych pracowników opieki, jeden na siedmiu nie był pewien, czym jest EUSS, jeden na trzech nie słyszał o nim przed skontaktowaniem się z JCWI, a jeden na trzech nie wiedział, że upływa termin zakończenia aplikacji o status, ani kiedy to jest. Większość ankiet przeprowadzono od stycznia do marca ubiegłego roku.

Jeśli nawet niewielka część szacowanych mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będzie w stanie złożyć wniosku na czas, dziesiątki tysięcy stracą swój status z dnia na dzień” - czytamy w raporcie.

„Bez pilnych działań sektor opieki prawdopodobnie zostanie zdewastowany” - dodaje.

W raporcie wezwano do natychmiastowego zniesienia terminu składania wniosków o członkostwo w EUSS, automatycznego przyznania obywatelom Europy statusu osiedleńca oraz do zakończenia polityki „wrogiego środowiska”.

Raport stwierdza, że pracownicy w branżach o złych warunkach pracy, niskich wynagrodzeniach i niepewnych umowach, takich jak opieka, budownictwo i rolnictwo, są szczególnie narażeni na niedociągnięcia w systemie. Osoby, które nie będą w stanie złożyć wniosku na czas, będą podlegały zatrzymaniom i grozi im wydalenie, mogą również być karane za pracę, wynajęcie mieszkania lub prowadzenie samochodu.

Minister imigracji Kevin Foster powiedział, że raport JCWI przedstawia „niezwykle mylący obraz systemu osiedleń w UE”, ponieważ opiera się na „ankiecie przeprowadzonej rok temu na mniej niż 300 osobach. Od tego czasu w ramach programu otrzymano miliony wniosków” - powiedział.

„Otrzymaliśmy już prawie 4,9 mln wniosków. Zostało mniej niż sześć miesięcy do 30 czerwca 2021 r. i zachęcałbym wszystkich, którzy mogą teraz złożyć wniosek, aby zabezpieczyć swoje prawa na mocy prawa brytyjskiego. Szeroki zakres wsparcia jest dostępny online i telefonicznie. Finansujemy 72 organizacje w całej Wielkiej Brytanii, aby nikt nie został pominięty.”

Kierowcy HGV UK