Niemcy: kierowcy bez własnego pojazdu nie mogą pracować jako samozatrudnieni

Niemcy: kierowcy bez własnego pojazdu nie mogą pracować jako samozatrudnieni

 

Zgodnie z orzeczeniem niemieckiego regionalnego sądu socjalnego każdy, kto świadczy usługi dla firmy transportowej bez własnego pojazdu, powinien być zatrudniony, a nie samozatrudniony.

 

Orzeczenie zapadło po sprawie dotyczącej rolnika prowadzącego działalność na własny rachunek, który wykonywał przejazdy transportowe dla firmy transportowej i różnych innych klientów. Odbywały się one nieregularnie przez kilka dni po zryczałtowanych stawkach. Rolnik zawsze używał ciężarówki należącej do firmy transportowej lub przez nią wynajmowanej.

 

Sprawa wyszła na jaw po sporze dotyczącym ubezpieczeń społecznych i emerytur.

Ostatecznie w postępowaniu sądowym sąd orzekł, że w sytuacji, gdy wykonawca pracujący w branży transportowej nie posiada własnego pojazdu, a dostanie go bezpłatnie od klienta, kierowca nie powinien pracować na własny rachunek.

 

Sąd stwierdził, że wykorzystanie zasobów klienta wiąże się z integracją z jego organizacją operacyjną. Jednocześnie ryzyko inwestycyjne, które często jest przejawem samozatrudnienia, spoczywa na kliencie, a nie na wykonawcy. Ponadto, ponieważ kierowca nie był właścicielem pojazdu, nie było możliwości wykorzystania go do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym do pracy z innymi klientami. W opinii sądu ponownie potwierdziło to argument, że kierowca nie powinien być zatrudniany na własny rachunek.

 

 

Kierowcy HGV UK