HMRC ogłosił zamiar rozwiązania błędów w projekcie przepisów IR35

HMRC ogłosił zamiar rozwiązania błędów w projekcie przepisów IR35

 

Poprawki zostały po raz pierwszy ogłoszone 11 marca 2020 r., gdy zostały opublikowane uchwały budżetowe, a następnie formalnie zostały zawarte w rozdziale 10 ustawy Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003 w lipcu 2020 r.

Pozostało sześć miesięcy do wprowadzenia w życie IR35 do sektora prywatnego, a zmiana klauzuli 61O rozszerzy definicję tego, co w przepisach definiuje się jako ”pośrednika”.

 

W raporcie technicznym IR35 Shield stwierdzono, że poprawka zaklasyfikowałaby każdą firmę, która bezpośrednio płaci wykonawcom, których obejmuje IR35 jako pośrednika, co oznacza, że odliczenia podatku w ramach PAYE będą musiały zostać dokonane przed dokonaniem zapłaty.

 

Konsekwencje tej zmiany są rozległe, w tym zakłócenia w korzystaniu z firm parasolowych, wielo-agencyjnych pracowników, firm konsultingowych i oddelegowanych pracowników.

 

HMRC potwierdza błąd podczas sporządzania IR35

Po omówieniu zmian z wyspecjalizowanymi doradcami prawnymi i podatkowymi, IR35 Shield przedstawił w zeszłym miesiącu raport techniczny do HMRC, definiując problem i nakreślając praktyczne konsekwencje błędu w ustawie.

 

Chociaż niektórzy komentatorzy zakwestionowali wyciągnięte wnioski, w opublikowanym w zeszłym tygodniu przez kancelarię prawniczą Osborne Clarke wyjaśnienie szczegółowo omówiło wpływ nowelizacji.

 

Na szczęście sprawa została potraktowana poważnie przez HMRC, który kontynuował dyskusję z innymi interesariuszami z branży na spotkaniu, na którym wygłoszono silne oświadczenia wzywające HMRC do pilnego zajęcia się tą sprawą.

 

Uznając nieprzewidziane konsekwencje błędu, w oświadczeniu HMRC stwierdzono: „HMRC aktywnie angażuje się w tę kwestię z interesariuszami i nadal ściśle z nimi współpracuje. HMRC rozważa, jakie działania są wymagane, aby zapewnić, że zasady IR35 będą stosowane zgodnie z zamierzeniami, aby zapewnić jasność tym, których dotyczy reforma. ”

 

Brak niejasności stwarza problem IR35

Na HMRC spoczywa teraz obowiązek szybkiego działania w celu rozwiązania problemu który, jest bardziej problematyczny z powodu braku niejasności w rzeczywistym opracowywaniu przepisów. 

Urząd podatkowy w odpowiedzi na uwzględnienie raportu technicznego IR35 Shield złożył jednak oświadczenie wskazujące, że statut był niezgodny z zamiarem,.

 

Po konsultacjach z różnymi ekspertami prawnymi w raporcie stwierdzono, że w rozdziale 10 klauzula 61O nie jest jasna, jeśli chodzi o zastosowanie w praktyce, co wymaga dalszych zmian legislacyjnych w celu naprawienia problemu.

 

Departament Skarbu zajmuje się błędem legislacyjnym

Dobra wiadomość dla osób dotkniętych tym dziwnym obrotem wydarzeń związanych z przepisami IR35 jest taka, że HMRC i Ministerstwo Skarbu zaakceptowały fakt, że potrzebne jest rozwiązanie problemu i wszelkie zmiany ogłoszą wkrótce. Tak więc firmy i agencje zatrudniające nie muszą martwić się o wprowadzanie zmian, aby uwzględnić wszelkie niezamierzone konsekwencje.

 

Dave Chaplin - dyrektor generalny ContractorCalculator i IR35 Shield zauważył, że nie ma gwarancji, że jakiekolwiek dalsze zmiany nie spowodują kolejnych problemów: 

„Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, że prawa są definiowane w prawodawstwie, a nie w wytycznych HMRC. Teraz trzeba czekać, aby zobaczyć, jakie konkretne zmiany prawne zostaną zaproponowane, a następnie określić, co to będzie oznaczać.

To nie jest całkiem proste, jak niektórzy mogą sądzić. Istnieje obawa, że zmiana może rozwiązać jeden problem, a jednocześnie stworzyć inny. Potrzeba czasu i najlepszych prawniczych umysłów w Ministerstwie Skarbu, aby upewnić się, że zrobili to dobrze. Myślimy, że tak będzie, ale wszyscy musimy czekać. Do tego czasu firmy powinny siedzieć spokojnie i obserwować sytuację ”.

 

 

Kierowcy HGV UK