reklama

DVSA ostrzega o kursach CPC, które nie są zgodne z dyrektywą

DVSA ostrzega o kursach CPC, które nie są zgodne z dyrektywą

 

DVSA i JAUPT - podejmą działania przeciwko każdemu kierowcy lub dostawcy szkoleń, w przypadku których stwierdzono, że powtarzają te same moduły szkolenia okresowego w ramach CPC dla kierowców.

reklama

JAUPT to organizacja, która zarządza procesem aplikacyjnym i programem zapewniania jakości ośrodków i kursów w ramach okresowego szkolenia kierowców.

Organy ścigania i służby akredytacyjne poinformowały, że zaczęły monitorować przesyłanie danych przez dostawców szkoleń i dokumentacje kierowców i mogą cofnąć kartę kwalifikacji kierowcy (DQC), jeśli stwierdzą, że zasady zostały złamane.
Posunięcie to jest następstwem przeglądu dyrektywy Driver CPC przez komisję UE, która obecnie stwierdza, że, w ciągu 35 godzin należy omówić szereg różnych tematów”.

reklama

Kursy CPC są krytykowane, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby kierowcy wielokrotnie wybierali ten sam modul w celu odbycia wymaganych godzin.

W oświadczeniu JAUPT powiedział: „Jeśli zidentyfikujemy szkolenie, które nie wspiera rozwoju zawodowego kierowcy z powodu niepotrzebnych powtórzeń tego samego modułu, możemy podjąć działania przeciwko kierowcy i trenerowi. Może to obejmować cofnięcie DQC oraz cofniecie zgody organu szkoleniowego na prowadzenie okresowych szkoleń”.

reklama

Dodał: „DVSA zdecydowanie zachęca trenerów do rozważenia zwiększenia zakresu oferowanych przez nich modułów. Nie ma wytłumaczenia, dla którego powtarzanie tego samego modułu pięć razy w krótkim okresie jest uzasadnione”.

The Traffic Commissioners Office również źle patrzy na kierowców, którzy nie planują odpowiedniego systemu szkoleń: „Szkolenie CPC kierowców powinno być albo zróżnicowane, albo specjalnie dostosowane do umiejętności kierowcy. Wielokrotne uczęszczanie na te same kursy nie wystarczy. Brak strukturyzowanych planów rozwoju dla kierowców nie tylko zwiększa ryzyko wystąpienia incydentu, ale bardzo źle odbija się na operatorze, gdyby został wezwany do komisarza ruchu (The Traffic Commissioners Office)”.

reklama

DVSA przyznała, że zdarzały się sytuacje, w których powtórzenie kursu było konieczne, a JAUPT powiedział, że opublikuje najczęściej zadawane pytania, które będą bardziej szczegółowe i będą zawierać konkretne przykłady.

reklama

Kierowcy HGV UK

reklama