UE podejmie kroki prawne przeciwko Wielkiej Brytanii w związku z naruszeniami w sprawie Brexitu

UE podejmie kroki prawne przeciwko Wielkiej Brytanii w związku z naruszeniami w sprawie Brexitu

UE ma podjąć kroki prawne przeciwko Wielkiej Brytanii w związku z domniemanymi naruszeniami umowy o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Prezydent Ursula von der Leyen powiedziała, że Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia przeciwko rządowi Borisa Johnsona w związku z kontrowersyjną ustawą o rynku wewnętrznym Wielkiej Brytanii.

Powiedziała: „Zaprosiliśmy naszych brytyjskich przyjaciół do usunięcia problematycznych fragmentów projektu ustawy o rynku wewnętrznym do końca września. Ten projekt ustawy z samej swej natury stanowi naruszenie obowiązku dobrej wiary, określonego w umowie o wystąpieniu. Ponadto, jeśli zostanie przyjęty w takiej postaci, w jakiej jest, będzie to całkowicie sprzeczne z protokołem w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej. Termin minął wczoraj, problematyczne przepisy nie zostały usunięte. Dlatego dziś rano komisja zdecydowała się wysłać do rządu Wielkiej Brytanii wezwanie do usunięcia uchybienia. To jest pierwszy krok w postępowaniu w sprawie naruszenia”.

Pani Ursula von der Leyen powiedziała, że rząd Borisa Johnsona ma miesiąc na przesłanie odpowiedzi. „Komisja będzie nadal ciężko pracować nad pełnym i terminowym wdrożeniem umowy o wystąpieniu” - powiedziała. „Dotrzymujemy naszych zobowiązań”.

Rzecznik rządu Wielkiej Brytanii powiedział: „Odpowiemy na pismo we właściwym czasie. Jasno przedstawiliśmy powody, dla których wprowadziliśmy środki związane z protokołem w Irlandii Północnej. Musimy stworzyć siatkę bezpieczeństwa prawnego, aby chronić integralność rynku wewnętrznego Wielkiej Brytanii, zapewnić ministrom możliwość wywiązania się ze swoich zobowiązań wobec Irlandii Północnej i chronić korzyści wynikające z procesu pokojowego”.

Kierowcy HGV UK