DVLA przedłuża ważność wygasłych kart prawa jazdy o kolejne miesiące

DVLA przedłuża ważność wygasłych kart prawa jazdy o kolejne miesiące

Agencja DVLA ogłosiła dłuższe przedłużenie uprawnień dla kierowców, których prawo jazdy wygasa w tym roku.

DVSA potwierdziła, że kierowcom, których karta jazdy lub prawo jazdy wygaśnie w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., uprawnienia zostaną automatycznie przedłużone na okres 11 miesięcy.

Kierowcy nie muszą podejmować żadnych działań, ponieważ przedłużenie będzie automatyczne.

DVLA Przypomni kierowcom listownie o odnowieniu karty bliżej terminu.

Ogłoszone wcześniej przez Agencję wstępne przedłużenie wygasło z końcem sierpnia. Ten termin został przedłużony do końca roku w ramach tymczasowych zmian ogłoszonych przez DVLA.

Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Kierowcy HGV UK