COVID-19: UE inwestuje ponad 2 miliardy euro w 140 projektów transportowych, aby ożywić gospodarkę

COVID-19: UE inwestuje ponad 2 miliardy euro w 140 projektów transportowych, aby ożywić gospodarkę

Projekty mają na celu pomóc w ponownym uruchomieniu gospodarki po COVID-19, zbudowaniu brakujących połączeń transportowych na całym kontynencie, wspieraniu zrównoważonego transportu i tworzeniu miejsc pracy.

 

Unia Europejska (UE) ogłosiła, że wspiera ożywienie gospodarcze po COVID-19 we wszystkich państwach członkowskich UE, wpłacając prawie 2,2 miliarda euro na 140 kluczowych projektów transportowych. Projekty otrzymają dofinansowanie za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) - unijnego programu dotacji wspierającego infrastrukturę transportową.

Za pomocą tego budżetu UE dąży do osiągnięcia swoich celów klimatycznych określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Duży nacisk kładzie się na projekty wzmacniające kolej, w tym połączenia transgraniczne i połączenia z portami i lotniskami. Śródlądowy transport wodny ma zostać pobudzony dzięki większej przepustowości i lepszym połączeniom multi modalnym z sieciami drogowymi i kolejowymi, a sektor morski ma zostać pobudzony przez projekty żeglugi bliskiego zasięgu oparte na paliwach alternatywnych oraz instalację zasilania portów z lądu aby zmniejszyć emisje ze statków zacumowanych.

UE będzie wspierać projekty infrastruktury kolejowej zlokalizowane w transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) łączną kwotą 1,6 mld EUR (55 projektów). Obejmuje to projekt Rail Baltica, który integruje kraje bałtyckie w europejską sieć kolejową, a także transgraniczny odcinek linii kolejowej między Dreznem (Niemcy) a Pragą (Czechy).

Wesprze również przejście na bardziej ekologiczne paliwa w transporcie (19 projektów) kwotą prawie 142 mln euro. Szereg projektów obejmuje konwersję statków, aby mogły pływać na skroplonym gazie ziemnym (LNG), a także instalację odpowiedniej infrastruktury w portach.

W transporcie drogowym powstanie również infrastruktura paliw alternatywnych, mianowicie poprzez zainstalowanie 17 275 punktów ładowania w sieci drogowej i rozmieszczenie 355 nowych autobusów.

Dziewięć projektów przyczyni się do powstania inter operacyjnego systemu kolejowego w UE i płynnej eksploatacji pociągów na całym kontynencie za pośrednictwem europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS). Modernizacja lokomotyw i torów kolejowych do ujednoliconego europejskiego systemu sterowania pociągami ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, skrócenie czasu podróży i optymalizację wykorzystania torów. Dziewięć projektów otrzyma ponad 49,8 mln euro.

źródło: intelligenttransport.com
Kierowcy HGV UK