Punkty karne dla kierowców w Wielkiej Brytanii

Punkty karne dla kierowców w Wielkiej Brytanii

Każdy kraj Unii Europejskiej prowadzi swój własny rejestr osób skazanych za wykroczenia i przestępstwa drogowe. Jeśli kierowca otrzymał punkty karne w jednym kraju UE, a w innym kraju wymienia dokument prawa jazdy, to punkty karne nie są przenoszone na nowy dokument. Pozostają one jednak w ewidencji urzędu w kraju, w którym kierowca je otrzymał.

W Wielkiej Brytanii, jeżeli kierowca zostaje skazany za popełnienie wykroczenia lub przestępstwa drogowego (tzw. motoring offence), sąd może:

• przyznać kierowcy punkty karne
• nałożyć na kierowcę zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi (zakaz ten będzie obowiązywał w całej Wielkiej Brytanii).

Punkty karne muszą pozostać na prawie jazdy na okres 4 lub 11 lat, w zależności od rodzaju przestępstwa. Większość punktów karnych pozostaje na prawie jazdy do 4 lat, jednak ważne są one tylko przez pierwsze 3 lata (w zależności od wykroczenia lata liczone są albo od dnia skazania kierowcy przez sąd, albo od dnia, w którym popełnione zostało wykroczenie).

Aktualne informacje na temat liczby punktów na swoim koncie znajdziesz

https://www.gov.uk/penalty-points-endorsements/endorsement-codes-and-penalty-points.

Możesz zostać pozbawiony prawa jazdy, jeżeli otrzymasz 12 lub więcej punktów karnych w ciągu 3 lat.

Każde przewinienie ma specjalny kod i podaje liczbę punktów karnych w skali od 1 do 11. Im poważniejsze przewinienie tym więcej punktów.

Przewinienia, za które punkty karne pozostają przez 4 lata na koncie kierowcy od daty incydentu

 

KOD WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW

KARNYCH

     
AC10 Niezatrzymanie się po wypadku 5 - 10
     
AC20 Niezgłoszenie wypadku w ciągu 24 godzin 5 - 10
     
 AC30 Inne niezdefiniowane przewinienie związane z wypadkiem 4 - 9 
     
BA10   Prowadzenie pojazdu po pozbawieniu prawa jazdy wyrokiem sądu  6
     
 BA30 Próba prowadzenia pojazdu po odebraniu prawa jazdy wyrokiem sądu  6
     
 CD10 Prowadzenie pojazdu bez należytej staranności i uwagi  3 - 9
     
CD20  Jazda bez należytej uwagi na innych użytkowników drogi  3 - 9 
     
 CD30 Jazda bez należytej staranności i uwagi lub bez należytej uwagi na innych użytkowników drogi   3 - 9
     
CD80 Spowodowanie śmierci przez nieostrożną lub bezmyślną jazdę 3 - 11
     
CD90

Spowodowanie śmierci przez kierowcę: bez prawa jazdy, po utracie prawa jazdy wyrokiem sądu lub nieubezpieczonego

3 -11
     
CU10 Prowadzenie pojazdu z wadliwymi hamulcami 3
     
CU20

Spowodowanie lub prawdopodobieństwo spowodowania niebezpieczeństwa przez prowadzenie nieodpowiedniego pojazdu lub prowadzenie pojazdu posiadającego części lub akcesoria w niebezpiecznym stanie (wyłączając hamulce, układ kierowniczy i opony)

 

3
     
 CU30 Prowadzenie pojazdu z uszkodzonymi oponami  3
     
CU40 Prowadzenie pojazdu z uszkodzonym układem kierowniczym 3
     
 CU50  

Spowodowanie lub prawdopodobieństwo spowodowania niebezpieczeństwa z uwagi na ładunek lub pasażerów

 3
     
 CU80 Naruszenie wymogów kontroli pojazdu, np. przez używanie telefonu komórkowego  3
     
 DD10 Spowodowanie poważnych obrażeń poprzez niebezpieczną jazdę  3 - 11
     
 DD40 Niebezpieczne prowadzenie pojazdu  3 - 11
     
 DD60 Nieumyślne spowodowanie śmierci lub zabójstwa podczas prowadznia pojazdu  3 - 11
     
 DD80 Spowodowanie śmierci przez niebezpieczną jazdę  3 - 11
     
 DD90 Gwałtowne, nerwowe prowadzenie pojazdu  3 - 9
     
 DR40 Odpowiedzialność za pojazdu pod wpływem alkoholu (powyżej 0,8 promila we krwi)  10
     
 DR50 Odpowiedzialność za pojazd będąc pijanym  10
     
 DR60 Odmowa dostarczenia próbki do analizy, w okolicznościach innych niż prowadzenie pojazdu lub próba jazdy  10
     
 DR70 Odmowa zrobienia testu oddechowego  4
     
 DR90 Odpowiedzialność za pojazd będąc pod wpływem narkotyków  10
     
 IN10 Używanie nieubezpieczonego pojazdu, narażając osoby trzecie na ryzyko  6 - 8
     
 LC20 Prowadzenie inaczej niż zgodnie z posiadanym prawem jazdy  3 - 6
     
 LC30 Prowadzenie po złożeniu fałszywego oświadczenia o przydatności przy ubieganiu się o prawo jazdy  3 - 6
     
 LC40 Prowadzenie pojazdu, przy nie zgłoszeniu niepełnosprawności  3 - 6
     
 LC50 Prowadzenie pojazdu, kiedy prawo jazdy zostało unieważnione lub wydano decyzję odmowną wydania ze względów medycznych  3 - 6
     
 MS10 Pozostawienie pojazdu w niebezpiecznej sytuacji  3
     
 MS20 Bezprawna jazda na tylnym siedzeniu motocykla   
     
MS30  Udział w przestępstwach ulicznych 
     
MS50   Wyścigi motocyklowe na autostradzie 3 - 11 
     
MS60

Przestępstwa nie objęte innymi przepisami (w tym przestępstw związanych z naruszeniem wymagań co do kontroli pojazdu)

 3
     
MS70  Jazda z niewyrównaną np. okularami wadą wzroku 
     
 MS80 Odmowa poddania się badaniu wzroku 
     
MS90  Nieudzielenie informacji do co tożsamości kierowcy   6
     
MW10  Naruszenie przepisów szczególnych dróg ( wyłączając ograniczenie prędkości) 
     
PC20   Naruszenie przepisów o przejściach dla pieszych z poruszającego się pojazdu  3
     
PC30  Naruszenie przepisów o przejściach dla pieszych z nieruchomego pojazdu 
     
SP10  Przekroczenie ograniczenia prędkości przez auto ciężarowe   3 - 6
     
SP20

Przekroczenie ograniczenia prędkości przez wszystkie typy aut (z wyłączeniem aut ciężarowych i osobowych)

3 - 6
     
SP30 Przekroczenie ustawowego ograniczenia prędkości na drodze publicznej 3 - 6
     
SP40 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości pojazdu osobowego 3 - 6
     
SP50 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości na autostradzie 3 - 6
     
TS10 Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych ruchu 3
     
TS20 Niezastosowanie się do podwójnych białych linii 3
     
TS30 Niezastosowanie się do znaku STOP 3
     
TS40 Niezastosowanie się do poleceń kierującego ruchem policjanta 3
     
TS50

Niezastosowanie się do znaku drogowego ( z wyłączeniem znaku STOP, sygnalizacji świetlnej i podwójnych białych linii)

3
     
TS60 Niezastosowanie się do poleceń osoby przeprowadzającej dzieci szkolne obok szkoły 3

 

Przewinienia, za które punkty karne pozostają 11 lat na koncie kierowcy od daty zdarzenia

 

KOD WYKROCZENIE

LICZBA PUNKTÓW

KARNYCH

 CD40 Spowodowanie śmierci poprzez nieostrożną jazdę pod wpływem alkoholu  3 - 11
     
 CD50  Spowodowanie śmierci poprzez nieostrożną jazdę pod wpływem narkotyków  3 - 11
     
 CD60 Spowodowanie śmierci poprzez nieostrożną jazdę mając we krwi poziom alkoholu powyżej dozwolonego limitu  3 - 11 
     
CD70  Spowodowanie śmierci poprzez nieostrożną jazdę i niedostarczenie próbki krwi do analizy na poziom alkoholu  3 - 11
     
DR10  Prowadzenie lub próba prowadzenia auta mając poziom alkoholu we krwi powyżej dozwolonego poziomu  3 - 11 
     
DR20 Prowadzenie lub próba prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości 3 - 11
     
DR30 Prowadzenie lub próba prowadzenia pojazdu i odmowa dostarczenia próbki krwi do analizy na żądanie policji 3 - 11
     
DR80 Prowadzenie lub próba prowadzenia pojazdu po spożyciu narkotyków 3 - 11
     

źródło: polskie-echo.com
Kierowcy HGV UK