Lista działań niezbędnych do rozwiązania problemu braku kierowców jest długa, a firmy szkoleniowe stoją przed niepewną przyszłością

Lista działań niezbędnych do rozwiązania problemu braku kierowców jest długa, a firmy szkoleniowe stoją przed niepewną przyszłością

Według Sir Mike'a Penninga - przewodniczącego All -Party Grupa parlamentarna (APPG) ds. transportu drogowego i logistyki, transport drogowy i logistyka to niezbędna, ale zaniedbana branża, którą rząd musi wesprzeć i pomóc w odbudowie gospodarki po Covid-19.

Ankieta przeprowadzona w maju przez firmę Skills for Logistics wykazała, że zdolność branży szkoleniowej do wznowienia szkolenia kierowców pojazdów ciężarowych po pandemii może być ograniczona, ponieważ wiele firm ma poważne trudności finansowe.

Kiedy Sir Mike założył APPG w 2018 roku, jednym z jego głównych celów było skłonienie rządu do wysłuchania problemów branży, która często czuje się ignorowana i niedoceniana, a tuż przed pandemią koronawirusa grupa przeprowadziła dochodzenie w sprawie tego, co należy zrobić w celu podniesienia rangi zarówno w Parlamencie, jak i wśród ogółu społeczeństwa.

Stwierdzono, że 64% firm logistycznych ma poważne braki w wykwalifikowanych pracownikach i że przemysł potrzebuje dodatkowych 59 000 kierowców.

Z kolei sondaż MT wśród operatorów flot wykazał, że większość spodziewa się, że niedobór kierowców zmniejszy się po Covid-19 w miarę konsolidacji branży, gospodarki w stagnacji i tendencji do zakupów online.

W swoim raporcie na temat wyników śledztwa „Keeping Britain move” były minister transportu Sir Mike przedstawił długą listę działań, które chce by rząd i przemysł podjął w celu rekrutacji i szkolenia większej liczby kierowców w kraju.

„Powszechnie przyjmuje się, że nie ma jednej przyczyny niedoboru” - napisał. „Zamiast tego wynika on z kombinacji czynników, w tym nieefektywnego programu przyuczenia do zawodu, złego wpływu pracy w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego kierowców, złych lub braku udogodnień na trasie oraz względnej atrakcyjności innych stanowisk pracy. Rozumiejąc doświadczenia branży, byliśmy w stanie przedstawić dokładnie kroki, które należy podjąć, aby zapewnić kierowcom możliwość zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania.

Cieszę się, że sekretarz stanu ds. transportu Grant Shapps MP poważnie podjął te kwestie od czasu jego nominacji zeszłego lata. Teraz gdy szukamy środków, które pomogą przemysłowi i naszej gospodarce odzyskać siły po Covid-19, niezbędne jest abyśmy współpracowali i zajęli się rzeczami, które nie będą powstrzymywać przemysłu od odgrywania pełnej roli w odbudowie gospodarki. Ten raport powinien być wykorzystywany jako przewodnik dla decydentów i liderów branży, którzy są zaangażowani w zmianę niedoboru kierowców”.

Zalecenia dla rządu:

• DfT musi wspierać branżę, aby uczynić prace w branży bardziej atrakcyjną dla osób przedwcześnie kończących naukę, promując wartość i znaczenie branży

• DfT powinien dokonać przeglądu CPC kierowcy oraz wzmocnić i zmotywować kierowców poprzez ulepszony trening i uznanie, w tym moduły dotyczące zdrowia psychicznego i fizycznego

• Niezbędny jest przegląd i reforma infrastruktury autostrady i sieci dróg dostępnych dla kierowców

• Departament Edukacji musi pilnie dokonać przeglądu opłaty za staż, która nie spełnia potrzeb branży

• Ministerstwo Obrony powinno lepiej współpracować z przemysłem, aby zapewnić osobom opuszczającym wojsko lepsze oznakowanie i wsparcie w ich przejściu do kariery w zakresie transportu i logistyki, z których wiele posiada licencje na samochody ciężarowe

• Kierowcy samochodów ciężarowych i wykwalifikowani pracownicy magazynu powinni zostać dodani do listy zawodów związanych z niedoborem, aby zapewnić sektorowi możliwość rekrutacji i zatrzymania pracowników w celu zaspokojenia popytu

Zalecenia dla przemysłu:

• Zrób więcej, aby promować szacunek dla kierowców

• Nacisk na więcej wysokiej jakości miejsc parkingowych w sieci drogowej i lepsze środowisko pracy na terminalach

• Ulepsz szkolenia, które oferuje, i zrób więcej w zakresie rozwoju kariery kierowców

Sir Mike podsumował: „Konieczne jest, aby rządowe plany naprawcze uwzględniały potrzebę rzeczywistych i trwałych zmian w branży przewozów, w tym wprowadziły środki mające na celu zaradzenie brakowi kierowców. Musi to obejmować promowanie korzyści płynących z kariery w sektorze i zajęcie się negatywnym postrzeganiem sektora, a także dopilnowanie, aby udoskonalono udogodnienia kierowcy w całej sieci drogowej.

Przemysł transportowy będzie miał zasadnicze znaczenie dla ożywienia gospodarczego i możemy spodziewać się wzrostu liczby wykwalifikowanych pracowników chcących dołączyć do branży w nadchodzących miesiącach, ale rząd musi skorzystać z okazji, aby zająć się pierwotnymi przyczynami niedoboru kierowców i stworzyc silniejszy przemysł transportowy.”

Jednak badanie przeprowadzone przez Skills for Logistics wśród 61 firm szkoleniowych wykazało, że prawie jedna piąta przedsiębiorstw obawiała się, że pandemia ograniczy ich zdolność do wznowienia szkoleń na dotychczasowym poziomie, a kolejne 5% twierdzi, że pandemia może nawet zagrozić ich przetrwaniu.

W odpowiedzi na pandemię Covid-19 DVSA zawiesiło prawie wszystkie egzaminy na prawo jazdy (w tym LGV) od 19 marca do 22 czerwca. Data ta może ulec zmianie, a po wznowieniu egzaminów proponuje się, aby egzaminatorzy DVSA zmniejszyli obciążenie pracą z czterech do trzech egzaminów LGV dziennie.

W marcu wszystkie szkolenia LGV zostały wstrzymane, centra szkoleniowe zostały zamknięte, a personel zwolniony lub przeszedł na furlough. Niektóre firmy szkoleniowe już splajtowały , a inne mają trudności finansowe. Przed Covid-19 DVSA przeprowadzała średnio 1500 egzaminów LGV tygodniowo, więc przy średnim współczynniku zaliczeń wynoszącym 60% traci się około 1000 nowo wykwalifikowanych kierowców tygodniowo. Stanowi to istniejący już niedobór 59 000 kierowcow i potencjalnie 20 000 dodatkowych kierowcow, którzy nie mogą działać z powodów związanych z Covid-19.

61 ankietowanych firm szkoleniowych szkoliło ponad 1000 kierowców tygodniowo w 76 ośrodkach z udziałem 540 instruktorów flotą 580 pojazdów szkoleniowych. Obecna sytuacja tych firm szkoleniowych to:

• Zaprzestano 100% szkoleń LGV

• 96% wszystkich instruktorów LGV przeszło na furlough

• 4% instruktorów LGV zostało zwolnionych

Zapytano każdego z ankietowanych o stopień pewności, że ich firma szkoleniowa LGV może wznowić działalność i sprostać prawdopodobnemu wzrostowi popytu po wznowieniu egzaminow DVSA.

Trzy czwarte (77%) było umiarkowanie lub bardzo pewne co do perspektywy i będzie gotowe powrócić do wielkości sprzed pandemii lub większych.

Trzej usługodawcy mieli wątpliwości co do swoich szans na przetrwanie, a 18% sugerowało, że negatywnie wpłynie to na ich działalność w sposób, który ograniczy ich możliwości.

„Uznaliśmy, że szczególnie ważna jest bezpośrednia współpraca z ponad 150 firmami szkoleń LGV w całej Wielkiej Brytanii, poprzez sprawdzenie, czy sektor szkoleniowy LGV poradzi sobie rosnącą liczbą odwołanych egzaminów na prawo jazdy” - powiedział David Coombes.

Kierowcy HGV UK