Zwolnienia w Eddie Stobart Logistics

Zwolnienia w Eddie Stobart Logistics

Eddie Stobart Logistics (ESL) przygotowuje się do zwolnień w całej grupie, a źródła twierdzą, że zagrożonych jest około 100 miejsc pracy.

Firma potwierdziła w tym tygodniu, że zwolnienia są rozważane, ale odmówiła podania liczby zagrożonych miejsc pracy.

W oświadczeniu ESL powiedział: „Podobnie jak wiele innych firm, mamy do czynienia z niespotykanymi wcześniej okolicznościami związanymi z pandemią Covid-19.

W niektórych obszarach naszej działalności współpracujemy z naszymi kolegami, którzy są potencjalnie narażeni na ryzyko zwolnienia.

Kontynuujemy przegląd struktur naszej firmy, jednocześnie koncentrując się na zaspokajaniu potrzeb biznesowych i usług naszych klientów.

Obecnie nie możemy komentować dalej.”

ESL nie podała, ile miejsc pracy zostanie utraconych. Jednak źródła branżowe twierdzą, że firma zamierza zredukować około 100 miejsc pracy w wielu działach.

Związki zawodowe Unite zobowiązały się sprzeciwić temu, co określiły mianem „oportunistycznych” cięć pracy w firmie.

Adrian Jones, krajowy oficer Unite ds. transportu drogowego i logistyki powiedział: „Unite będzie reprezentować wszystkich członków, których pracodawcy grożą zwolnieniami, podczas gdy rządowy program utrzymywania miejsc pracy nadal obowiązuje.

W pełni rozumiemy to, że wiele firm stoi przed bardzo niepewną przyszłością, ale należy przeciwstawić się temu oportunizmowi ze strony pracodawcy, który wielokrotnie wykazywał brak lojalności wobec swoich pracowników”.

Union Unite wyraża obawy dotyczące bezpieczeństwa miejsc pracy w ESL od lutego tego roku po tym, jak firma ujawniła poważne straty w wynikach półrocznych.

Wstępne wyniki pokazały, że pomimo wzrostu przychodów o 26% do 421,3 mln GBP w porównaniu z majem 2018 r. Firma odnotowała stratę przed opodatkowaniem w wysokości 199,8 mln GBP w okresie sześciu miesięcy zakończonym 31 maja 2019 r.

Wyniki pośrednie nastąpiły po burzliwych sześciu miesiącach, które rozpoczęły się, gdy akcje ESL zostały zawieszone, a dyrektor generalny Alex Laffey podał się do dymisji w sierpniu ubiegłego roku po tym, jak grupa odkryła, że jej zyski w 2018 r. zostały zawyżone o 2 miliony funtów.

W grudniu, kiedy spółka była bliska załamania, akcjonariusze głosowali za przyjęciem oferty przejęcia przez DBAY Advisors wartym 75 mln funtów.

W ubiegłym miesiącu organ nadzoru Wielkiej Brytanii, Financial Reporting Council, wszczął dochodzenie w sprawie kontroli rachunków ESL za lata 2017/2018 r., które zostały przeprowadzone odpowiednio przez KPMG i PWC.

źródło: motortransport.co.uk
Kierowcy HGV UK