Coraz więcej kierowców ciężarówek na furlough (tymczasowym urlopie), ale co to znaczy?

Coraz więcej kierowców ciężarówek na furlough (tymczasowym urlopie), ale co to znaczy?

Wpływ koronawirusa na biznes i gospodarkę oznacza, że w nadchodzących miesiącach miliony pracowników będą na tymczasowym urlopie (furlough), a pracodawcy będą mogli ubiegać się o pokrycie ich wynagrodzenia.

Program Coronavirus Job Retention Scheme będzie prowadzony przez HM Revenue and Customs. Oznacza to, że jeśli firma nie jest w stanie działać lub nie mają dla Ciebie pracy z powodu koronawirusa (COVID-19), Ty i Twój pracodawca zgadzacie się na utrzymanie Cię na liście płac.

 

Będzie to obowiązywać przez co najmniej trzy tygodnie od momentu ustalenia daty przez pracodawcę. Pozostaniesz zatrudniony nawet jeśli nie możesz pracować. Jeśli firma podjęła taką decyzję, otrzymasz list potwierdzający.

Program narazie będzie obowiązywać przez trzy miesiące od 1 marca 2020 r. Firmy mogą ubiegać się o 80% wynagrodzenia swoich pracowników od rządu, maksymalnie do 2500 GBP brutto na osobę miesięcznie. Twój pracodawca może sfinansować pozostałe 20% jeśli tak zdecyduje, ale nie jest zobowiązany do uzupełniania wynagrodzeń, które nie osiągają już minimalnego wynagrodzenia.

Pieniądze powinny być dostępne dla firm pod koniec kwietnia, i będą rozliczone od rozpoczęcia przerwy w pracy. Dla coraz większej liczby firm transportowych pracy zaczyna być coraz mniej, i teraz rozważają opcje dla swoich pracowników.

 

Tam, gdzie to możliwe proszą najpierw personel o wykorzystanie swojego urlopu, zanim poszukają wolontariuszy na furlough.

Jeśli zostałeś poproszony o przejście na tymczasowy urlop, istnieją specjalne kryteria, które należy spełnić, aby tak się stało. Musisz być na liście płac firmy od 28 lutego 2020 r. W pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, na podstawie elastycznej umowy lub umowy agencyjnej. Nawet jeśli zostałeś zwolniony z pracy z powodu redukcji stanowiska po 28 lutego, twój były pracodawca może cię ponownie zatrudnić w ramach programu furlough.

 

Twoje prawa pracownicze są zachowane; jeśli jesteś chory, nadal masz prawo do ustawowego zasiłku chorobowego i możesz przejść na tymczasowy urlop po powrocie do zdrowia. Jeśli się izolujesz, również przysługuje ci tymczasowy urlop.

 

Furlough obejmuje tylko wynagrodzenie podstawowe, minimalne składki emerytalne opłacane przez pracodawcę oraz składki na ubezpieczenie społeczne, ale nie obejmuje premii ani prowizji.

 

Jeśli Twoje wynagrodzenie różni się w każdym miesiącu, Twój pracodawca może zdecydować o tym, aby obliczyć dochód na podstawie tego, co zarobiłeś w danym miesiącu rok wcześniej lub na średniej miesięcznej pensji z ostatniego roku podatkowego, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

 

Jeśli jesteś na tymczasowym urlopie, nie możesz wykonywać żadnej pracy dla swojego pracodawcy, chociaż możesz wolontaryjnie zgłosić się do pracy dla swojego pracodawcy, o ile nie generujesz dla niego dochodów ani nie świadczysz usług.

 

Jeśli masz więcej niż jednego pracodawcę, możesz otrzymać urlop od dowolnego z nich. Nadal obowiązuje ogólny limit finansowy. Możesz pracować dla kogoś innego, pod warunkiem, że nie naruszysz żadnej istniejącej umowy o pracę ani ograniczeń dotyczących koronawirusa.

Firmy nie są zobowiązane do dalszego zatrudniania pracowników, gdy przestaną otrzymywać płatności z tytułu furlough. Czy to otwiera drzwi do zwolnień bez odpraw? Nie, po tym jak rząd zakończy wypłacać furlough, pracodawca musi zdecydować, czy jego pracownik może wrócić do pracy. Jeśli nie, wówczas nastąpi zwolnienie zgodnie z umową pracownika i odprawą, a ty nadal będziesz mieć prawa do nieuzasadnionego zwolnienia z pracy i do świadczeń z tytułu zwolnienia.

Kierowcy HGV UK