Rishi Sunak ogłosił wiodący na świecie program wspierania samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii dotkniętych epidemią koronawirusa

Rishi Sunak ogłosił wiodący na świecie program wspierania samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii dotkniętych epidemią koronawirusa

Dzięki New Self Employed Income Support Scheme osoby samozatrudnione będą mogły otrzymać 80% średniego miesięcznego dochodu z 3 ostatnich lat, ale nie więcej niż 2500 funtów miesięcznie.

O te świadczenia mogą ubiegać się wszyscy samozatrudnieni z całego kraju przez okres 3 miesiący, a jeżeli będzie wymagała tego sytuacja program zostanie przedłużony.
Świadczenie "New Self Employed Income Support Scheme" będzie opodatkowane.

Program będzie otwarty dla osób, których zysk wyniósł mniej niż 50 000 GBP w latach 2018–1919 lub średni zysk był mniejszy niż 50 000 GBP w latach 2016–17, 2017–18 i 2018–19.

Aby się zakwalifikować, ponad połowa dochodów w tych latach musi pochodzić z samozatrudnienia. Właściciele firm, którzy wypłacają sobie dywidendy nie mogą ubiegać się o dotację.

Aby zminimalizować oszustwo, mogą ubiegać się o to tylko osoby prowadzące działalność na własny rachunek i spełniające powyższe warunki. HMRC zidentyfikuje kwalifikujących się podatników i skontaktuje się z nimi bezpośrednio w celu udzielenia wskazówek, jak złożyć wniosek. Program wsparcia dochodów, który HMRC opracowuje od zera, obejmie trzy miesiące do maja. Dotacje będą wypłacane w jednej ryczałcie obejmującym wszystkie 3 miesiące i zaczną być wypłacane na początku czerwca.

Osoby, które od niedawna pracują na własny rachunek, nie będą mogły uzyskać dotacji. Sunak oświadczył, że tylko osoby, które mają zeznanie podatkowe za 2019 r., będą mogły złożyć wniosek”.

Kierowcy HGV UK