FTA twierdzi, że Wielka Brytania po Brexicie będzie potrzebowała łączności z Europą

FTA twierdzi, że Wielka Brytania po Brexicie będzie potrzebowała łączności z Europą

W związku z tym, że negocjacje w sprawie Brexitu na dobre rozpoczęły się w Brukseli, FTA - organizacja biznesowa reprezentująca branżę logistyczną, przypomina negocjatorom z Wielkiej Brytanii i UE o priorytetowym traktowaniu umów o łączności dla transportu.

Chociaż decyzje te mogą wydawać się niektórym trywialne, przeoczenie ich może doprowadzić do rozłamów w bardzo złożonym i połączonym ze sobą łańcuchu dostaw w Wielkiej Brytanii, co byłoby katastrofalne dla przemysłu.

„Firmy członkowskie FTA są odpowiedzialne za zaopatrywanie brytyjskich firm, przemysłu, domów i szkół w niezbędne produkty potrzebne do funkcjonowania. Bez porozumienia w sprawie transportu pod koniec okresu przejściowego napotkalibyśmy poważne ograniczenia w ruchu logistycznym. Transport lotniczy również zostałyby poważnie ograniczony, chyba że negocjacje będą traktowane priorytetowo.”

Bez ochrony transportu drogowego, kolejowego i lotniczego firmy po prostu nie będą w stanie prowadzić działalności poza granicami. Umowa na transport nie jest luksusem, jest absolutnie niezbędna. Istnieje również pilna potrzeba wyjaśnienia, w jaki sposób będą funkcjonować granice, oraz systemy, które będą stosowane, aby zapewnić przedsiębiorstwom czas na przygotowanie się do nowych procedur operacyjnych i przetestowanie systemów przed wejściem w życie.

Potrzebujemy również rządu do wspierania przemysłu w jego przygotowaniach, do rozważenia nowych pomysłów i sugestii w celu zmniejszenia presji na granicach i poza nimi oraz do bezpośredniego zajęcia się problemem braku dostępnych pracowników celnych, co jest jednym z najważniejszych wyzwań dla firm. Rekrutacja i przeszkolenie 50 000 lub więcej pracowników celnych potrzebnych do utrzymania wymiany handlowej będzie wymagało czasu, a rząd musi sprawić, aby wejście nowych przepisów handlowych było jak najbardziej udane i bezproblemowe.

Brak dobrego przygotowania się może zagrozić łańcuchom dostaw.

źródło: ukhaulier.co.uk
Kierowcy HGV UK